Bloemberg Hendrik Jans

Genealogie Hendrik Jans Bloemberg
1. Hendrik Jans Bloemberg;
 wordt van 1691 t/m 1694 vermeld in de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger Hoogeveen en van 1702 t/m 1714 in het Zuidwoldiger Rot; nadien wordt daar vermeld van 1716 t/m 1723 de weduwe van Hendrik Bloembergh, meest genoemd de weduwe van Boer Hendrik of Boer Hendriks Heyl; van 1720 t/m 1722 wordt zij vermeld " met een zoon"; in 1685 wordt hij als lidmaat der kerk aangenomen, samen met  zijn ehevrouw;
hij trouwt met
Heiltje Willems; begraven 28 mei 1725.


Kinderen van dit echtpaar bekend:
1Jan geen doop; verder 1.1.
2. Willem geen doop; verder 1.2.
3. Roelof geen doop; verder 1.3.
4. Jantje geen doop; blijkens momberprotocol van 30-01-1743 was zij gehuwd met Hendrik Kamman/Kampman; beiden zijn dan overleden; hoofdmomber is Jan Winters de Jonge; medemombers Folker Lensen, Willem Bloemberg en Jans Bloemberg;

 


1.1. Jan Hendriks Bloemberg; begraven 5 oktober 1761; vermeld in de haardstedenregisters van het Hollandsche Rot van 1708 t/m 1711 betaalt dan de hoogste bijdrage en van 1712 t/m 1733 op nr 130 en betaalt dan de normale bijdrage; hij wordt dan afwisselend genoemd Boer Hendrik Jan, Jan Bloembergh en Jan Hendriks Bloemberg
hij trouwt 19 april 1705 als jonge man van Alteveer met;
Aaltien Jans Kattouw; begraven 16 juli 1761 als de vrouw van Jan Hendriks Bloemberg.


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt: 
1. Heyltien 00-12-1705
2. Jan 10-10-1707; verder  1.1.2.
3. Metje 11-10-1711; begr. 19-08-1772; trouwt Fake Berents ten Kaat; blijkens momber-protocol van 19-07-1755 is overl. de weduwe van Fake ten Kate; over de volle wees Leentje wordt als hoofmomber aangesteld Albert Hartman en als medemombers Roelof ten Hoorn, Albert Hendriks de Haze en Reint Pieters.
4. Jantien 00-11-1714;  jong overleden
5. Jantien 28-02-1717; trouwt 1 Jacob Asjes Sempel en 2 Meine Jan Fidom, blijkens momberprotocol van 19-07-1755 worden over de volle wezen als mombers aangesteld Reynt Pieters Smit, Hendrik Jans Tijgelaar, Meyne Everts ten Kley en Harm Arents Schonewille.
6. Leentje geen doop; trouwt Harms Arends Schonewille; in het momberprotocol van 29-04-1752 wordt zij Marlena Jans Bloemberg genoemd. Hoofdmomber wordt Hendrik Bloemberg, medemombers Fake Berents ten Kate, Albert Arends Schonewille en Arends Schonenwille; de boedel is negatief; er is 1 kind, Aaltijn;
7. Margien geen doop; ondertrouwt op 15-06-1743 IJhorst/De Wijk Hendrik Gijsberts; herkomst van de Wetering; om te trouwen in Hoogeveen;
8. Hendrik 27-09-1722; verder 1.1.7.
9. Geesje 11-07-1728; trouwt Reynt Pieters Smit; blijkens momberprotocol van 17-03-1780 zijn beiden overleden en worden als mombers over de volle wezen aangesteld Egbert Claas Snippen, Harm Arends Schonewille, Hendrik Gijsbers en Berend Bremer;

 

 


1.1. Willem Hendriks Bloemberg
; vermeld in de haardstedenregisters van het Noordsche Rot van 1722 t/m 1725 en van 1728 en 1729; wordt ook Willem Koopal genoemd; blijkens momberprotocol van 28-12-1753 is overleden; Willem Bloemberg, echtgenoot van Geesje Coerts; enig onmondig kind is dan zoon Roelof; hoofdmomber wordt Jan Jans Bloemberg, medemombers worden Hendrik Jans Bloemberg, Jacob Wyben en Jan Prijs Wyben;
hij trouwt met
Geesien Koerts; begraven 9 juli 1766.

 

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Lammigje 13-11-1718
2. Hilligien 25-03-1720
3. Heijltje 13-09-1722; trouwt1 Hendrik Alberts Hooijer; trouwt 2 op 23-08-1778 Beilen Hendrik Roelofs Smit; herkomst Hijkersmilde; wedn. van Jantjen Willems.
4. Marrichjen 09-03-1727
5. Jantien 00-05-1731; trouwt Harm Arends Schonewille, wedn. van Leentje Jans Bloemberg;
6. Hendrik 01-11-1733
7. Roelof  25-05-1738; begr. 01-10-1812 Beilen; trouwt 24-04-1763 te Beilen met Aaltie Koops.      

  1.3. Roelof Hendriks Bloemberg
; geboren ca. 1700; begraven 27 oktober 1729; blijkens momberprotocol van 13 februari 1744 zijn dan beide ouders overleden en wordt tot hoofdmomber benoemd Frerik Steenbergen en tot medemombers Jan Hendriks Bloemberg, Willem Hendriks Bloemberg en Albert Bransen; de kinderen worden helaas niet genoemd; boedel: kleine boereninventaris;
hij trouwt met
Hilligje Freriks Steenbergen; geboren ca. 1695 als dochter van Frerik Luichjes Steenbergen en Annigje Vulkers; overleden volgens momberprotocol voor 13 februari 1744; 


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Hendrik Roelofs 27-04-1727; ingeschreven als poorter van Breda op 24 april 1772; Bloemberg Hendrik Roeloff; ber. schipper; herkomst Hoogeveen; Jacob Maasen staat borg voor hem; trouwt 1 op 10-01-1762 Koekange met Aaltje Koops; overl. 16-03-1791 Breda; trouwt 2 op 30-05-1791 Breda met Elisabeth van den Blik/Bliek; (wed. van Jan Wajer; hij was bij zijn huwelijk in Breda afkomstig van Zwol).
2. Roelof 10-10-1728

 


1.1.2. Jan Jans Bloemberg; gedoopt 10 oktober 1707; in het haardstedenregister van 1764 wordt in het Hollandsche Rot nr 70 vermeld Jan Jans Bloemberg; scheepstimmerman;
hij trouwt met
Geesje Jans Giethoorn; gedoopt 8 maart 1711 als dochter van Jan Wolters Giethoorn en Dieuwke Jacobs Oldewortel;

 

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Jan 24-07-1735; verder 1.1.2.1.
2. Janna
 24-03-1737; overl. 24-05-1818; trouwt Johan Filip Spaar
3. Hendrik
 01-01-1740; verder 1.1.2.3.
4. Jacob 11-03-1742; verder 1.1.2.4.


 


1.1.7. Hendrik Jans Bloemberg
; gedoopt 27 september 1722; begraven 16 juli 1767; vermeld als schipper in de haardstedenregisters van het Hollandsche Rot in 1755 en 1764 en betaalt de hoogste bijdrage; blijkens momberprotocol van 28-09-1770 worden na zijn overlijden tot hoofdmomber Jan Bloemberg en medemombers Reynt Pieters (Smit), Jacob Jansen Sempel en Jannes Jacobs Sempel benoemd; er is een matige boedel, wel een huis met land, waarop echter 1200 car.gld. schuld; de onmondige kinderen Annegien, Metje, Janna en Jan zijn dan nog in leven;
hij trouwt met
Jantjen Jansen Sempel; gedoopt 29 december 1720 als dochter van Jansen Jacobs Sempel en Jantien Jans Belder


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Aaltien 17-01-1745;  begr. 20-01-1770; trouwt Hendrik Klaas Reinders.
2. Jansen 09-10-1746;  verder 1.1.7.2.
3. Annegien 22-09-1748;  begr. 21-03-1819 trouwt Welmer Harms Smand
4. Mettien 12-04-1751; overl. 10-03-1812; bij de volkstelling van 1797 als 45 jarige vermeld; getrouwd met Hendrik Gerrits van Goor alias van Putten; blijkens momberprotocol van 18-06-1803 hertrouwt Mettie met Jan Alberts Pot, wedn. van Vrouwgien Geerts Hofman; mombers zijn Hendrik Hendriks de Jonge, Andries Geerts Hofman, Jansen Bloemberg en Hendrik Welmers;
5. Jan 18-11-1753; begr. 18-12-1753
6. Janna 16-02-1755; bij de volkstelling van 1829 vermeld Hollandsche Veld 96, 89 jaar !, echtgenote van Hendrik Jans Hartman, landbouwer; blijkens momberprotocol van 21-11-1774 was Hendrik Jans Hartman eerder gehuwd met Jantje Arends Westerman              
7. Jan 30-10-1757; begr. 09-10-1761
8. Jacob 01-02-1761; begr. 17-09-1761
9. Jacob 00-11-1762; begr. 24-02-1763

 

 


1.1.2.1. Jan Jans Bloemberg
; gedoopt 24 juli 1735; vermeld in het haardstedenregister van het Hollandsch Rot op nr 75 in 1774; betaalt de normale bijdrage.
hij trouwt met 
Rensje Everts Korteling; gedoopt 7 april 1737 als dochter van Evert Jans Korteling en Hendrikjen Jansen

 

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Geesjen 26-09-1762; begr. 25-12-1762
2. Jan 20-11-1763; begr. 00-01-1764
3. Geesjen 18-05-1766; overl. 18-01-1848 Smilde; trouwt op 30-01-1791 Kloosterveen met Roelof Jan Zwiers van Hoogeveen;
4. Hendrikje 16-07-1769; overl. 04-04-1853 Smilde; trouwt 1 op 18-09-1808 met Jacob Pieters Smidt van Makkinga; trouwt 2 op 07-05-1814 Smilde als wed. met Harm Geerts Wonderlijk ged. 1765, overl. 08-09-1850 Smilde.
5. Evert 02-11-1772

 

Jan Jans Bloemberg wordt op 28-09-1781 hoofmomber na het overlijden van zijn broer Hendrik  en woont dan te Hijkersmilde.

 

 


1.1.2.3. Hendrik Jans Bloemberg
; gedoopt 1 januari 1740; overleden rond 1780; als Hendrik Bloemberg vermeld in het haardstedenregister van 1774 in het Hollandsch Rot nr 222, betaalt de normale bijdrage.
hij trouwt met

Geertruit Roelofs ook Geertruida Wever; gedoopt 9 februari 1744 als dochter van Roelof Gerrits en Geesjen Jans;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Jan 22-03-1767 verder 1.1.2.3.1.
2. Roelof 24-12-1769 begr. 20-01-1770
3. Roelof 13-01-1771; overl. 19-11-8154 Smilde; trouwt 1 op 09-03-1800 Kloosterveen Wobbechien Pieters; weduwe van Oldeberkoop; trouwt 2 op 30-08-1822 Smilde met Hendrikje Jakobs geb. Noordwolde.
4. Gerrit 10-04-1774 leeft 28-09-1781
5. Jacob 19-04-1778; overl. 07-10-1856 Smilde; wever
6. Jan 31-12-1780; jong overleden

 

Blijkens momberprotocol van 28-09-1781 hertrouwt Geertruit Roelofs met Willem Jans; hoofdmomber wordt Jan Jans Bloemberg van Hijkersmilde, medemombers Jacob Jans Bloemberg, Aaldert Hendriks en Harm Cornelis; de boedel is van geen waarde.
1.1.2.4. Jacob Jans Bloemberg; gedoopt 11 maart 1742; overleden 10 oktober 1808 en begraven 14 oktober 1808; vermeld in de haardsteden-registers van 1774 in het Zuidwoldiger Rot nr 146 betaalt de normale bijdrage en van 1807 op nr B 269; is schipper; in 1812 wordt op nr A 503 (nieuw) zijn weduwe vermeld bij de volkstelling van 1797 vermeld op nr 583 van het Hollandsche Rot, 56 jaar, schipper, getrouwd, 2 kinderen beneden de 18 jaar en inwonende zoon Jan, 18 jaar.
hij trouwt met
Hilligje Arnoldus Richterink; gedoopt 3 januari 1751 als dochter van Arnoldus Hendriks en Jantien Alberts; overleden 3 april 1831;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Arnoldus 27-05-1770;  verder 1.1.2.4.1.
2. Hendrikje
 12-12-1773
3. Geesje 19-01-1777; begr. 22-04-1806
4. Jan 25-12-1779
5. Jantje 09-03-1783; overl. 19-01-1843 Zutphen; ondertrouwt 11-02-1804 Meppel om te trouwen in Hoogeveen met Egbert Adams Hovenberg
6. Henrica
 27-09-1786; begr. 04-10-1786
7. Hendrik 20-07-1791; overl. 22-04-1868; trouwt 1 op 3 mei 1817 Hilligje Pieters Peggeman; is bij de volkstelling van 1829  wedn. wonende Gr. Kerksteeg 757, schipper, 30 jaar (schrijffout ?); trouwt 2 op 31-12-1838 met Engeldina Bennink; ged. 07-07-1805

 

Kind van Jacob Bloemberg begraven 26 maart 1795

 1.1.7.2. Jansen Hendriks Bloemberg; 
gedoopt 9 oktober 1746; overleden 7 december 1819; vermeld in de haardstedenregister van het Hollandsche Rot van 1774 en 1784 betaald de normale bijdrage en van 1807 en 1812 op resp. nr. A 182 en A 150; bij de volkstelling van 1798 vermeld Hollandsche Rot 479, 55 jaar, arbeider, getrouwd, 4 kinderen beneden 18 jaar en zoon Roelof 20 jaar
hij trouwt met
Aaltje Roelofs; gedoopt 30 april 1747 als dochter van Roelof Jans Schonewille en Grietjen Wolters begraven 28 maart 1809 als de vrouw van Jansen Bloemberg; 


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Hendrik 23-04-1769; begr. 13-06-1770
2. Hendrik 19-05-1771; verder 1.1.7.2.2.
3. Roelof 06-10-1776; overl. 03-06-1839 Avereest, arbeider 
4. Jan 01-08-1779  jong overleden
5. Jan 19-05-1782; verder 1.1.7.2.5.
6. Grietje 18-02-1785; overl. 13-01-1871; bij de volkstelling van 1829 vermeld Hollandsche Veld 197, 45 jaar, echtgenote van Reinder Jans Strijker, 52 jaar, schipper
7. Jacob 28-05-1787; overl. 18-10-1846; bij de volkstelling van 1829 vermeld Hollandsche Veld 229, 42 jaar, schipper, echtgenoot van Annigje Roelofs Toeten, 38 jaar

 

 


1.1.2.3.1. Jan Hendriks Bloemberg
; gedoopt 22 maart 1767; overleden 20 december 1845 Avereest als Jan Blomberg
hij trouwt met
Marrichje Geerts Kaptein; gedoopt 9 januari 1780; als dochter van Geert Harms Capiteyn en Jacoba Jacobs; overleden 29 mei 1855 Avereest


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Jacoba 09-11-1800; overl .27-10-1879 bij de volkstelling van 1829 vermeld Hollandsche Veld 89, 28 jaar, echtgenote van Hendrik Berends Boertien, 28 jaar, schipper.
2. Geertruid 23-10-1803; jong overl.
3. Geert 22-09-1805; trouwt Johanna Meiboom
4. Hendrik
  31-01-1808; trouwt 1 met Aaltje Meiboom, trouwt 2 met Femmigje Kaptein
5. Geertruida
 24-09-1812; trouwt 23-03-1835 Ambt Ommen met Jan Roelofs Wolf
6 Jacob
 01-05-1816 Sneek; overl. 06-08-1817 Rhenen; oud 1 jaar

 

 


1.1.2.4.1. Arnoldus Bloemberg
; gedoopt 27 mei 1770; overleden 20 maart 1821 te Vreeswijk; bij de volkstelling van 1798 vermeld Hollandsche Rot 598, 28 jaar, schipper, gehuwd, 2 kinderen;
trouwt met
Jantien Jans Lulofs; gedoopt 16 april 1770 als dochter van Jan  Willems Lulof en Hendrikje Lucas; overleden 3 september 1819 IJsselmonde (Z.H.)

 

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Henderkien 19-02-1794; overl. voor 1798
2. Jacob 27-03-1796; overl. 17-06-1841 aan boord van een vaartuig te Lekkerkerk; als echtgenoot van Margje Schuring/Sleuring, ged. ca. 1803 Zwartsluis;
3. Hendrikje 03-10-1798; begr. 17-06-1800
4. Jan 11-03-1801; begr. 08-04-1801
5. Hendrikje 03-02-1802; overl. 07-04-1871 Giethoorn; trouwt 15-01-1826 met Jan Arents Rosendal
1.1.7.2.2. Hendrik Bloemberg
; beroep schipper; gedoopt 19 mei 1771; overleden 18 augustus 1833 Zaandam.
hij ondertrouwt op 15 augustus 1794 te Meppel met
Bartha Hendrikus Schijvink/Schievink; gedoopt maart 1765 te Meppel als dochter van Hendrikus Schievink en Aaltje Fernhout; overleden 2 oktober 1838 Meppel.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt te Meppel:
1. Aaltje 20-09-1795; trouwt Wolter Schaap
2. Geesje
 27-11-1796
3. Jantien 20-03-1799
4. Hendrikus 01-05-1803; trouwt Grietien Pomper
5. Jansen 1805; overl. 24-08-1835 Zaandam

           

 


1.1.7.2.5. Jan Jansen Bloemberg
; gedoopt 19 mei 1782; overleden 16 januari 1847 Zwartsluis
hij trouwt 7 januari 1809 met
Grietjen Jacobs Peters; gedoopt 26 juli 1786 als dochter van Jacob Pieters en Elsjen Gerrits.


Kind uit dit huwelijk gedoopt:
1. Aaltje 12-02-1809; begr. 28-03-1809


hij trouwt 2 op 27 april 1810 met
Stijntje Roelofs Linde;  ca. 1783 Zuidwolde als dochter van Roelof Jans Linde en Femmigje Koes; overleden 19 mei 1822 Meppel.

 

Kinderen uit dit huwelijk geboren;
2. Femmechien 20-08-1811 Meppel; trouwt 1 op 15-03-1835 Zaandam met Klaas de Wit Rems; trouwt 2 op 17-12-1848 Zaandam met Ide Muusse; overl. 11-04-1853 Zaandam
3. Jansen ca. 1817 Zwartsluis; 06-03-1830 Meppel; 13 jaar
4. Johanna 07-05-1821 Meppel

hij trouwt 3 op 16 maart 1823 Meppel met
Willemina Anna Krol; geboren 29 jauari 1792 Ruinerwold als dochter van Jan Krol en Jantjen Jans Kok


Kinderen uit dit huwelijk geboren;
5. Jan 15-07-1824 Meppel
6. Jantien 02-02-1826 Meppel; trouw 18-11-1864 Sloten (NH) met Arie Vleghaar
7. Johannes 03-03-1828 Meppel; trouwt 08-09-1855 Zwartsluis met Hendrika Klein 

 


Niet in voorgaande genealogie onder te brengen personen met de naam Bloemberg.Momberprotocol 25-02-1746:

Hierin wordt als overleden genoemd een Jan Jans Bloemberg, echtgenoot van Trijntje Harms; van dit echtpaar wordt 13 april 1738 een dochter Maria gedoopt, waarbij vermeld staat : Suitwolde;  Hoofdmomber wordt Jacob Harms Klouwen, mombers Willem Bloemberg, Harm Alberts en Jan Klaas; 2 onmondige kinderen; boedel: boereninventaris; zijn vader Jan zal een broer van onze stamvader Hendrik Jans zijn en hij zal op de grens van Hoogeveen en Zuidwolde gewoond hebben.

 

Jantien Bloemberg laat met haar echtgenoot Hendrik van Laar in 1731 een dochtertje Judith dopen. We hebben bij stamvader Hendrik Jans al een dochter Jantje, terwijl zijn kinderen gezien de leeftijden niet in aanmerking komen. Misschien een dochter van Jan Jans Bloemberg uit Zuidwolde ? Of had Hendrik twee Jantjes ?

 

Aaldert Alberts Bloemberg, gehuwd met Femmegien ten Kaat, laat 1 maart 1739 en 4 december 1740 als Aaldert Bloemberg resp. dochter Angeniet en Geesje dopen. Hij is echter een zoon van Albert Aalderts Moffe en onder de naam Moffe wordt hij ook begraven, wordt  in de haardstedenregisters vermeld en laat op 30-01-1746 zoon Pieter dopen. Verder laat hij nog 4 kinderen alleen met patroniem dopen. De beide als Bloemberg gedoopte dochters trouwen later en worden dan ook alleen met patroniem vermeld. De naam Bloemberg is dus niet verder gegaan. Maar waarom deze Moffe incidenteel zich Bloemberg noemde is niet te verklaren, daar van zijn moeder

Agniet Wessels zijde ook geen enkel verband met de Bloembergs te ontdekken valt. 

78437 bezoekers (104589 hits) sinds 13-9-2016
Powered by webXpress