Deuten Roelof Pouwels

Genealogie Roelof Pouwels Deute(n)

 

 

 

1. Roelof Pouwels Deute; hij wordt als Roelof Pouwels Deute, praamschipper vermeld in de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger Hoogeveen over de jaren 1691 t/m 1694 en als Roelof Deute (ook geschreven als Duete) in die van het Zuidwoldiger Rot over de jaren 1704 t/m 1718, m.d.v. dat hij in 1710 als Roelof Pouwels wordt vermeld en in 1705 er aan toegevoegd is " en swager". In 1719 wordt op hetzelfde nummer vermeld de weduwe van Roelof Deute. 
Hij betaalt steeds de hoogste bijdrage.
In het trouwboek wordt febr.1696 de ondertrouw vermeld van Roelof Pouwels, j.m. van Meppel, met Marrichjen Jans j.d. van 't Hogeveen. Daar hij in 1691 al vermeld wordt zal hij in 1696 geen jonge man van Meppel kunnen zijn en zal dit dus een andere Roelof Pouwels betreffen.
Er wordt echter ook een ondertrouw vermeld in sept. 1685 van de weduwnaar Roelof Pouwels met Femmichje Jans, j.d. van de Ossehaar. Dit zal waarschijnlijk onze Roelof Pouwels Deute zijn. Er is overigen in het doopboek niets van hem te vinden.
Waarschijnlijk betreft het hier een doopsgezinde familie, want de later in de haardstedenregisters vermelde Roelof Deute, wat toch wel een kleinzoon van hem moet zijn, laat in de kerkelijke registers ook geen enkel spoor na. 

1.1. Roelof Hendriks Deute; In de haardstedenregisters van het Wester Rot wordt in 1723  onder nr 187 een Roelof Deute vermeld en van 1724 t/m 1726 onder nr 185 als enkel  "Deute". In een civiele procedure van 1748 wordt een Trijntje Jacobs vermeld, zuster van Jannes Jacobs Sempel en Boele Jacobs. Deze Trijntje Jacobs Sempel is getrouwd met Roelof Hendriks Deute en dit echtpaar woont dan in de Boerschap Velde in Overijssel (bij Zwartsluis).
Hij zal dan ook de Roelof Deute zijn, die 24 december 1765 te Zwartsluis wordt begraven. Van dit echtpaar is ook niets in de doopboeken te vinden.
Zeker is het daarom niet, maar toch wel erg waarschijnlijk, dat zij de grootouders van Roelof Harms (Deuten) zijn.
1.1.1. Roelof Harms (Deuten); wordt niet als Deute vermeld in de haardstedenregisters; wel wordt er een Roelof Harms vermeld in het Pesserveld, in 1764 (nr 37), in 1774 (nr 67) en 1784 (nr 41); maar of dat onze Roelof Harms is, is niet zeker, want zijn weduwe woont later in het Slootsche Rot; begraven 13 augustus 1788 Roelof Harms.
hij trouwt met
Aaltje Koerts Koster; gedoopt 10 februari 1743 als dochter van Koert Jacob Koster en Margje Jans Botter; overleden 9 november 1835; wordt bij de volkstelling van 1797 en 1798 vermeld in het Slootsche Rot 308, in 1797 "boerderij", 55 jaar, in 1798 arbeidster, 54 jaar, weduwe van Roelof Harms Deuten, 3 kinderen !!; inwonend is ook zoon Koert, in 1797 28 jaar en arbeider, in 1798 30 jaar, ongehuwd, bijker; bij de volkstelling van 1829 woont Aaltje bij haar zoon Koert, Alteveer 313, 87 jaar, weduwe, zonder beroep;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Harm 08-10-1769; trouwt met Grietien Pieters, gedoopt 8 april 1770 als dochter van Pieter Harms Smeding en Jantje Arents Breider; zij laten op  04-04-1792 een dochter Aaltje dopen; verder is er in Hoogeveen van dit gezin niets terug te vinden.
2. Margje 06-10-1771; overl 30-11-1830; trouwt Jacob Geerts Booij; wordt bij de volkstelling van 1829 als Margje Roelofs vermeld;
3. Koert 23-02-1774; zie verder 1.1.1.3.
4. Hendrik
 20-04-1777;  begr. 12-12-1778
5. Hendrikje 07-11-1781; overl. 14-08-1816; trouwt 04-12-1808 als Hendrikje Roelofs met Jan Faken(zie genealogie Faas)
1.1.1.3. Koert Roelofs Deuten; gedoopt 23 februari 1774; overleden 18 juni 1834; bij de volkstellingen van 1797 en 1798 inwonend bij zijn moeder als ongehuwde zoon; bij de volkstelling van 1829 vermeld Alteveer 313, 54 jaar oud, arbeider.
hij trouwt 16 september 1810 als Koert Roelofs j.m. met
Lammigje Klaas (Ligtendonk); gedoopt 9 november 1788 als dochter van Klaas Derks Lichtendonk en Klaasje Roelofs Smit; in 1829 wordt haar leeftijd vermeld als 42 jaar oud; zij hertrouwt 1 april 1840 met Albert Roelofs Strijker; ze is overleden 18 oktober 1867;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt/geboren:
1. Klaasje 18-08-1811; overl. 25-08-1811
2. Roelof 18-08-1811; overl. 26-08-1811
3. Alida 31-10-1812; overl. 11-02-1890; trouwt Arend Hendriks Mager
4. Klaas 21-11-1815; overl. 23-06-1892; trouwt 1 Hillegonda Botter; trouwt 2 Lammegien Loman; trouwt 3 Femmigje Guichelaar.
5. Roelof 11-08-1819; overl. 18-06-1885; trouwt 1 Catharina Stoter en 2 Geertje Steves Bosman.
6. Klaasje 31-08-1822; overl. 12-03-1830
7. Hendrikje 29-06-1825; overl. 12-08-1894; trouwt Hendrik Kiefhorst.
8. Koert 08-08-1828; overl. 02-12-1906; trouwt Yda ter Stege.

78434 bezoekers (104586 hits) sinds 13-9-2016
Powered by webXpress