Kamman Jurjen Hendriks

                                    

 

GENEALOGIE  KAMMAN

met varianten als Kampman, Camman, Kanneman, Kanman

 

 

1. Jurjen Hendriks: geen afkomst, noch begraven bekend; hij wordt ook niet vermeld in de haarstedenregisters of het ledenbestand der kerk.

hij trouwt 1 november 1696 met

Aaltje Peters: ook geen afkomst, noch begraven bekend

Kinderen van hen gedoopt, c.q. bekend:

1. Hendrik geen doop; verder 1.1.

2. Hendrikje 15-12-1707 van haar verder in Hoogeveen niets meer gevonden

 1.1. Hendrik Jurjens Kamman;
 geen doop, noch begraven bekend hij wordt in de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger Rot op nr 89 vermeld  van 1710 t/m 1733; hij wordt éénmaal Hendrik Jurriens genoemd, maar verder meest Hendrik Kamman, maar ook Kampman en Kanneman; daar hij dus in 1733 nog leeft, kan hij niet de Hendrik Camman zijn, die 08-08-1728 begraven wordt; dit zal zijn grootvader zijn geweest;

hij trouwt 1 met

Jantien Hendriks Bloemberg; geen doopdatum gevonden dochter van Hendrik Jans Bloemberg en Heyltje Willems


Kinderen van hen gedoopt:

1. Annegien 24-05-1711; van haar verder in Hoogeveen niets meer gevonden

2. Jurrien 00-06-1714; hij zal jong overleden zijn

3. Heyltie 26-04-1716; trouwt met Jan Roelofs Tijlbaert


hij trouwt 2 met

Hendrikje Woltersgeen afkomst met enige zekerheid vast  te stellen, ook geen begraven gevonden


Kinderen van hen gedoopt:

4. Jurrien 09-06-1723; begr. 23-01-1726
5. Hendrik geen doop; verder 1.1.5.

6. Jurrien ??-11-1728; verder 1.1.6.                          

Momberprotocol 30-01-1743;
Mombers benoemd over de enige dochter van Hendrik Kampman en Jantien Hendriks, beiden overleden; er vindt geen boedelbeschrijving plaats, daar alles binnenkort verkocht zal worden;  hoofdmomber wordt  Jan Winters de Jonge, medemombers worden Folker Lensen, Willem Bloemberg en Jan Bloemberg.  

 

 

 


1.1.5. Hendrik Hendriks Campman (ook Kamman en Kampman);
 geen doop;  begraven 18 maart 1774 als schipper vermeld in de haardstedenregisters van 1764 en 1774 in het Zuidwoldiger Rot: hij betaalt de  hoogste bijdrage ;

hij trouwt met

Grietje Harmens Hogezand; gedoopt 13 november 1718 als dochter van Harmen Klaas (Hoogezand) en Jantien Derks; daar er meerdere Grietje Harms zijn, is haar begraven niet met enige zekerheid vast te stellen;


Kinderen van hen gedoopt:

1. Hendrik 24-05-1744; hij zal jong overleden zijn

2. Harm 12-12-1745; van hem zijn in Hoogeveen geen verder gegevens gevonden

3. Aaltien 29-01-1747; overl. 05-01-1825 zij trouwt met Johannes Jans Padding; uit dit huwelijk ged. Jan 20-08-1768, Hendrik 08-04-1770, Jacob 10-07-1771, Harmanus 05-12-1772, Jacobus 07-08-1774, Grietje 31-12-1780 en op 12-09-1788 een zoon Klaas; bij de volkstelling van 1797 word Hendrik Kamman Padding als ongehuwd schipper genoemd, van hem vinden we verder niets meer in Hoogeveen;

4. Hendrik 02-04-1749; verder 1.1.5.4.

 1.1.6. Jurjen Hendriks Kampman ook Kamman gedoopt 22 november 1728; begraven 10 juli 1789; vermeld in de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger Rot  1754, 1764, 1774 en 1784; hij betaalt de normale bijdrage;

hij trouwt met                                                                                                                                Jantien Jans Munnik alias Quidam; gedoopt  1 augustus 1717 als dochter van Jan Munnik alias Quidam en Geesje Frerix; begraven 24 juni 1795;

Kinderen van hen gedoopt:

1. Hendrik 01-12-1743; verder 1.1.6.1.

2. Roelofien 10-10-1745; van haar geen verdere gegevens in Hoogeveen gevonden

3. Jurjen 12-11-1747; van hem geen verdere gegevens in Hoogeveen gevonden

4. Jan 30-05-1751; verder 1.1.6.4.

5. Jantje 16-12-1753; overl. 23-05-1822; als ongehuwd arbeidster

6. Frerik 07-05-1758; van hem geen verdere gegevens gevonden in Hoogeveen

7. Roelof 30-11-1762; van hem geen verdere gegevens gevonden in Hoogeveen

 

 

 

 

 

 

1.1.5.4. Hendrik Hendriks Kamman; gedoopt 2 april 1749; overleden 16 oktober 1821 Zwartsluis; vermeld als schipper in het haardstedenregister van 1784 in het Hollandsche Rot, hij is momber bij het tweede huwelijk van Vrouke Klaas met Lourens Harmens Hogezand;                           
hij trouwt 23 januari 1774 met 

Grietje Roelofs Troost; gedoopt 1753 dochter van Roelof Jans Troost en Geesjen Klaas Goverts, overleden 10 maart 1824.

Kinderen van hen gedoopt:

1. Hendrik 08-01-1775;trouwt 12-06-1812 Zwartsluis met Geertruida Hendrina Lamberta Carsten; wed. van Willem Stooter; drie kinderen; 
2. Geesje 07-09-1777 zij zal jong overleden zijn 
3. Roelof 15-09-1782; overl. 25-03-1813 Kuinre, schipper; trouwt 25-05-1806 Kuinre Thijsje Alberts Koopmans; 4 kinderen;
4. Geesje 13-08-1786; overl. 04-05-1818 Amsterdam; trouwt Jannes Alberts Meijer ged. 1787 Zwartsluis; overl. 05-05-1837 Amsterdam

 1.1.6.1. Hendrik Jurjens Camman; 
gedoopt 1 december 1743; begraven 22 november 1794 vermeld in het haardstedenregister van het Hollandsche Rot in 1784 als schipper, welke de hoogste bijdrage betaalt

hij trouwt met

Aaltje Henriks Peggeman; gedoopt 16 januari 1748 als dochter van Hendrik Peters Peggeman en Hilligje Hilberts ten Caat; overleden 18 augustus 1824;


Enig kind van hen gedoopt:

1. Hendrik 04-04-1787; overl. 06-12-1862; trouwt 24-12-1813 met Jentien Remmelts Luinge; bij de volkstelling van 1829 wordt hij vermeld Noord 740, schipper, 49 jaar, één dochtertje Aaltje van 8 jaar;


Momberprotocol 12-04-1802

Aaltje  Peggeman hertrouwt met Albert Jans Klos; Hendrik is dan 16 jaar

 1.1.6.4. Jan Jurjens Kamman (ook Camman); 
gedoopt 30 mei 1751; overleden te Zuidwolde 25 oktober 1827 Jan Jurjens Kamman, geboren 00-00-1752, zoon van Jurjen Jans Kamman en Femmigje N.N., naam partner N.N.; dit moet wel onze Jan zijn, maar dan zit deze aangifte toch wel vol fouten. Bij de volkstelling van 1797 vermeld Hollandsch Rot nr 280, 45 jaar, schipper en bij die van 1798 zelfde adres, 48 jaar, schipper, getrouwd, 4 kinderen

hij trouwt  7 april 1782 te Ruinen met

Aaltje Hendriks Meyer; overleden 29 april 1821, 69 jaar, geboren te Ruinen als dochter van Hendrik Meyer/Meijer en Femmigje Gort;

 

 

 

Kinderen van hen gedoopt:

1. Jurjen 18-05-1783; verder 1.1.6.4.1.

2. Hendrik 26-03-1786; overl. 02-05-1869; trouwt met Fijchien Geuchies de Jonge; bij de volkstelling van 1829 vermeld Noord 703, schipper, 42 jaar, kinderen Jantien 10 jaar, Jan 8 jaar, Aaltje 6 jaar en Roelofje 2 jaar

3. Frederik 26-04-1789; overl. 04-06-1859 Drogt gem. Zuidwolde; trouwt met Jantje Karst Hessen gedoopt mei 1799 te Zuidwolde

4. Roelof 25-07-1792; overl. 01-11-1823;  trouwt 18-05-1816 met Trijntje Otten Lip; ged. 18-02-1798 overl. 23-05-1864)

 


1.1.6.4.1.  Jurjen Jans Kamman; 
gedoopt 18 mei 1783; overleden 8 juni 1831 te Zwartsluis; schipper;

trouwt 17 september 1809 met 

Wiechertje Arends Seinen; gedoopt 18 november 1781 als dochter van Arend Seinen en Lutjen Jans Kattouw; overleden 2 augustus 1848;


Kinderen van hen gedoopt/geboren:

1. Jan 02-10-1809;overl. 03-03-1894; trouwt met Lamberdina Hartman
2. Lucia 28-01-1813; overl. 12-01-1875; trouwt Jan Berends Snippe
3. Arend 28-01-1813; overl. 09-09-1849 Deventer, schipper, man van Margje Jans Kuik
4. Hendrik 08-10-1815; overl. 20-10-1817

 


 

 


124088 bezoekers (166585 hits) sinds 13-9-2016
Powered by webXpress