Kaptein Geert Wiggers

 

GENEALOGIE GEERT WIGGERS KAPTEIN


 

1. Geert Wigger Kaptein; geen doop of begraven bekend; vermeld van 1705 t/m 1720 in de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger Rot;

trouwt als j.m van 't Hoge Veen 29-06-1700 met

Pietertien Harms; j.d. van 't Hoge Veen zij wordt in 1755 vermeld in het Zuidwoldiger Rot 57 als de weduwe van Geert Kaptein


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt of bekend:

1. Harm geen doop; verder 1.1.

2. Jacob 10-10-1707; verder 1.2.

3. Jan 00-12-1710; verder 1.3.

4. Willem 00-02-1715; verder 1.4.

5. Geesje geen doop; begr. 06-03-1759

 


1.1. Harm(en) Geerts Kaptein 
geen doop bekend; begraven 17 oktober 1776 vermeld in de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger Rot in 1784 en 1774; betaalt de normale bijdrage;

hij trouwt met

Margje Gosens; dochter van Goosen Jans alias Nennen Goossens en Marrichje Wolters Gortworst;      geen doop, noch begraven bekend;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt (eerst drie alleen met patroniem):

1. Geert 20-03-1740; verder 1.1.1.

2. Margien 31-03-1743; zij zou de Margien Harms kunnen zijn, die met Christiaan Breytink trouwt;

3. Petertje 14-06-1744; trouwt 1. met Egbert Roelofs Kreeft en 2. met Jacob Alberts Timpe

4. Jantien 24-06-1749; zal jong overleden zijn
5. Jantjen 31-08-1755

 1.2.  Jacob Geerts Kaptein; 
gedoopt 10 oktober 1707; begraven als Jacob Capiteyn op 1 november 1776; vermeld als Jacob Kaptein, praambezitter, in de haardstedenregisters van het Hollandsche Rot in 1755 (nr 86), 1764 (nr 86) en 1774 (nr 104); hij betaalt de hoogste bijdrage;

hij trouwt met

Aaltien Jans Slot; gedoopt 14 juli 1709 als dochter van Jan Egberts Slot en Aaltien Coerts Kattouw;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt, allen met patroniem:

1. Petertje 29-04-1736; begr. 24-03-1800; trouwt met Albert Coerts Winkel

2. Egbert 02-03-1738;

3. Geert 20-03-1740;

 


1.3. Jan Geerts Kaptien; 
gedoopt oktober 1710; begraven 6 januari 1789; vermeld in de haardstedenregisters van het Hollandsche Rot in 1755 (nr 134), 1765 (118) en 1774 (nr 193);  hij betaalt steeds de normale bijdrage;

hij trouwt met

Jantien Alberts Klinkien; gedoopt juni 1715 als dochter van Albert Hendriks Klinkien en Luttien Jans Otten; begraven 17 oktober 1803 de vrouw van Jan Kaptein;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Petertje 25-01-1739; overl. 29-11-1818; trouwt met Jacob Alberts Scholten.

4. Geesjen 07-12-1749; overl. 07-05-1813; trouwt met Frederik Harms Koster.

5. Geert 14-01-1759; overl. 02-08-1837; trouwt met Geesje Bokhoven; nageslacht te Meppel;

 

 


1.4. Willem Geerts Kaptein; 
gedoopt februari 1715; begraven 27 januari 1802; vermeld in 1754, 1784, 1774 en 1784 als schipper Willem Kaptein in de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger Rot;  bij de volkstellingen van 1797 en 1798 vermeld Sloodsche Rot 305, Willem Geerts Captain, arbeider, resp.82 en 83 jaar oud .

hij trouwt met

Trijntje Jans Koster; gedoopt 8 januari 1719 als dochter van Jan Harmens Koster en Trijntje Roelofs Zwart; begraven 19 mei 1797 als de vrouw van Willem Kaptein;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Pietertien 19-01-1744; overl. 14-02-1809; trouwt met Hendrik Willems Cats;

2. Jan 29-08-1745; verder 1.4.2.

3. Geertien 24-09-1747

4. Trijntien 21-09-1749; overl. 17-06-1825

5. Aaltien 21-05-1752; overl. 31-03-1834; zij wordt als ongehuwd, 76 jaar oud, bij de volkstelling van 1829 vermeld op Alteveer 316;

6. Geert 08-09-1754; verder 1.4.6.
7. Roelof 19-12-1756; begr. 06-07-1759

 1.1.1. Geert Harms Capitein alias Meyer; 
gedoopt 20 maart 1740; overleden 28 september 1812; vermeld als Geert Harms Meyer, schipper, in de haardstedenregisters van het Hollandsche Rot in 1774 (nr 11),  in 1784 (nr 98), in 1807 op nr A 110 en in 1812 op nr 89. In 1812 wordt eveneens op nr 89 vermeld (althans in de klapper)  Geert Harms Kaptein! bij de volkstellingen  van 1797 en 1798 wordt hij als Geert Meyer in het Hollandsche Rot 537 vermeld, in 1797 56 jaar en schipper, in 1798 59 jaar en arbeider

hij trouwt met

Jacoba Jacobs (Sempel); gedoopt 18-06-1743 als dochter van Jacob Assies en Jantien Jans Bloemberg;overleden 23 april 1823.


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Jantje 04-10-1767; zal jong overleden zijn

2. Harm Geerts 16-08-1772; hij wordt bij de volkstelling van 1798 vermeld als Harm Meyer, 27 jaar, arbeider, inwonend bij zijn vader Geert Meyer bij de volkstelling van 1829 wordt hij noch als Kaptein, noch als Meyer vermeld;

3. Jantje 17-01-1776; overl. 13-09-1850; bij haar doop wordt de vader als Geert Harms Meyer vermeld; zij wordt als Kaptein vermeld bij de volkstelling van 1829 Sloot 286, 53 jaar oud, getrouwd met Dirk Jacobs Loman.

4. Margje 09-01-1780; trouwt als Kaptein met Jan Hendriks Bloemberg

5. Harm 11-04-1784; van hem wordt noch als Meyer, noch als Kaptein, later in Hoogeveen iets gevonden.


Kinderen van Geert Harms Kaptein begraven 08-06-1770 en 09-02-1771;

één zal Jantje zijn en de andere een ongedoopt kraamkind.

 


1.4.2.  Jan Willems Captein; 
gedoopt 29 augustus 1745; overleden 21 augustus 1821; hij wordt bij de volkstellingen van 1797 en 1798 vermeld als Jan Willems Captain, Sloodsche Rot 229, schipper, resp. 50 en 52 jaar oud, getrouwd, 1 kind;

hij trouwt 21-11-1773 met

Hendrikje Jans Kuik; gedoopt 30 september 1736 als dochter van Jan Jans Kuik en Aaltien Jans;

(in het doopboek wordt ze als Hendrik vermeld); begraven 17 oktober 1803 als de vrouw van Jan Kaptein;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Trijntje 17-09-1775; begr. 03-10-1775

2. Aaltje 22-09-1776; overl. 22-03-1843; trouwt met Claas Geerts Guichelaar

 

 


1.4.6.  Geert Wlllems Kaptein; 
gedoopt 8 september 1754; overleden 17 december 1829 vermeld als schipper in de haardstedenregisters van 1807 en 1812 op resp. nr A 129 en A 100; bij de volkstellingen van 1797 en 1798 vermeld Hollandsch Rot 526, Geert Willems Captain, schipper, resp. 41 en 42 jaar, getrouwd, 4 kinderen;

hij trouwt met

Albertien Roelofs Dodevis; gedoopt 27 januari 1760 als dochter van Roelof Dodevis en Aaltje Reynderts; overleden 21 maart 1849;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Trijntje 22-03-1789; overl. 11-08-1802           

2. Roelof Dodevis 20-03-1791; overl. 29-08-1865; bij de volkstelling van 1829 vermeld aan boord, Roelof Geert Kaptein, 38 jaar, schipper, gehuwd met Albertien Berends Enting, 26 jaar, geboren te Rolde; kinderen: Geert 3 jaar en Berend 1 jaar (geboren te Zwolle);

3. Willem 08-09-1793; trouwt IJda Berends Enting

4. Arend 20-07-1796; overleden 20-03-1886; bij de volkstelling van 1829 vermeld Arend Kaptein, schipper, 33 jaar, Hollandsche Veld 213, gehuwd met Jacoba Bouwmeester, 26 jaar; geen kinderen;

5. Aaltje 14-09-1800; overl. november 1847 N. Amerika; bij de volkstelling van 1829 vermeld als Aaltje Geert Kaptein, 30 jaar, Hollandsche Veld 95a, gehuwd met Karst Warners Sempel, 30 jaar, schipper, 3 kinderen; Karst is overl. 13-08-1852 N.Amerika; het gezin vertrekt op 27 april 1847 met 6 kinderen met het schip 'Harvest'naar Noord Amerika

           

                       
           

                                   

124107 bezoekers (166606 hits) sinds 13-9-2016
Powered by webXpress