Kats Albert Hendriks

 

          GENEALOGIE ALBERT HENDRIKS KATTENSCHIJTE 

           (NAKOMELINGEN KATS,CATS,KAT EN CAT)

 

 

 

 

1. Albert Hendriks Kat(ten)schijte Albert Katschijte wordt in 1692 in het haardstedenregister van het Zuidwoldiger Hoogeveen vermeld en betaalt de lage bijdrage van 1 car.gld. De weduwe Catte Scheite wordt in 1691,1692 en 1693 vermeld in het haardstedenregister van het van Echtens Hoogeveen; dit zal de moeder van Albert zijn.                  

hij trouwt april 1687 met

Hendrikje WichersHendrikje Wiechers doet 30 maart 1684 belijdenis.


Kinderen uit dit huwelijk in willekeurige volgorde:

1. Hendrik geen doop;  verder 1.1.

2. Wiecher geen doop; trouwt Geesje Harms; vermeld in burgerboek van Meppel 29 juli 1727, alwaar ook enkele kinderen zijn begraven; in Hoogeveen wordt alleen zoon Albert 02-02-1727 gedoopt en dochter Vrouwke Wiechers Kat-schijt wordt 22-10-1765 begraven.                   

3. Koendert 10-09-1707; begr. 25-07-1795

            

            

 

1.1. Hendrik Alberts Katschijte alias Kat of Katswordt van 1723 tot 1729 onder de 3 verschillende namen in het Hollandse Rot vermeld, in 1730, 1755 en 1764 wordt zijn weduwe vermeld; zij bezit een praam en betaalt de hoogste bijdrage van 4 car.gld.

hij trouwt met

Beke Koerts Kattouwdochter van Coert Hendriks Kattouw en Aaltje


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt in willekeurige volgorde

1. Albert 02-12-1716; verder 1.1.1.                      
2. Koert geen doop; verder 1.1.2.

3. Koendert 14-09-1721; verder 1.1.3.

4. Jacob geen doop; verder 1.1.4.

5. Wiecher 10-10-1723; trouwt oktober 1750 in Meppel als  j.m. van 't Hoogeveen, nu wonende te Meppel, met Marrichjen Buisman, j.d. van Meppel.

6. Jacoba 08-12-1726 

 

 

 


1.1.1. Albert Hendriks Kats (Cats)
gedoopt 2 december 1716; begraven 9 april 1760 vermeld in haardstedenregister van 1755 in het Hollandse Rot als Cats en betaalde 4 car. gld. haardstedengeld

hij trouwt met 

Annigje Lamberts Dodevisgedoopt 15 oktober 1719 als dochter van Lambert Roelofs Dodevis en Elsien Hendriks Tijgeler; Annigje hertrouwt met Arend Alberts Schonewille;  begraven 28 februari 1772 


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Hendrik  01-11-1744; verder 1.1.1.1.

2. Lambert  11-10-1747; verder 1.1.1.2.

3. Beekien  08-11-1750; begr. 16-05-1794, trouwt Arend Jans Schonewille

4. Elsjen 10-02-1754; overl. 27-10-1825, trouwt Andries Faken Mol

5. Diele 07-05-1758


Op 13 november 1762 worden wegens het hertrouwen van Annigje mombers aangesteld, n.l. als hoofdmomber Coenraad Kats en als medemombers Stoffer Lamberts, 
Hendrik Stoffers en Roelof Lamberts Dodevis. De boedel is van weinig waarde.

 1.1.2. Koert Hendriks Kat alias Kats
begraven als Kat 19 maart 1756; woont in 1755 als Kats in het Zuidwoldiger Rot en betaalt 4 gld haardstedengeld

hij trouwt met 

Aaltien Lamberts Dodevisgedoopt 10 februari 1726 als dochter van Lambert Roelofs Dodevis en Elsjen Hendriks Tijgelaar; hertrouwt met Hendrik Stoffers Oelen; begraven 8 januari 1779


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Hendrik 07-09-1749

2. Elsjen 21-07-1754; overleden 24 januari 1837 trouwt Arend Pieters Profijt


Op 23 december 1757 worden i.v.m. het hertrouwen 
van Aaltien mombers aangesteld over 2 onmondige kinderen, t.w. Lambert Dodevis, Roelof Dodevis  en Koendert Hendriks Kats.

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Koendert Hendriks Katsgedoopt 14 september 1721 wordt vermeld in het Hollandse Rot in 1774 en 1784, bezit een praam en betaalde 4 gld haardstedengeld

hij trouwt 1. met

Beertje Jansgedoopt 3 oktober 1734 als dochter van Jan H.Schonewille en Geertien Jans;


Kind uit dit huwelijk gedoopt:

1.Geertje 21-03-1756; begr. 02-11-1809  trouwt 1. Albert Lamberts Hartman en 2. Arend Jans Schonewille;             

hij trouwt 2. met

Geertje Hendriks Boertjegedoopt 13 november 1735 als dochter van Hendrik Hendriks Boertje en Lammigje Hermens; overleden 6 april 1824


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

2. Beekje 02-12-1770; begr. 05-01-1775
3. Hendrik 26-01-1772

4. Lammigje 11-02-1776

5. Biekje 05-02-1779; overl. 20-03-1861; trouwt 1. Jan Jans van Zwol en 2.Jan Harms Groote


Op 19 januari 1770 worden mombers aangesteld over Geertje 
wegens het hertrouwen van haar vader. Hoofdmomber wordt Jan Jans Schonewille, medemombers worden Wiecher Hendriks Kats, Albert Alberts Schonewille en Albert Jans Schonewille.

Op 23 dec.1757 wordt Koendert tot momber benoemd over de onmondige kinderen van zijn broer Koert, op 13 november 1762 over de onmondige kinderen van zijn broer Albert en op 10 november 1764 over de kinderen van zijn broer Jacob.


Volgens het register van 1798 is Koendert schipper, 78 jaar oud, getrouwd en heeft hij 1 kind nog in huis.

 


1.1.4. Jacob Hendriks Kats
begraven 20 februari 1761 komt niet in het haardstedenregister voor

hij trouwt met

Annegien Jans Schonewillegedoopt 15 juni 1732 als dochter van Jan Schonewil en Geertien Jans


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Beekjen 27-02-1757; overl. 17-01-1837; trouwt Roelof Egberts Ymker

2. Jan 09-12-1759

3. Jacob 19-04-1761; verder 1.1.4.3.


Op 10 november 1764 worden wegens het hertrouwen van 
Annegien (partner wordt helaas niet genoemd) mombers over de 2 onmondige kinderen aangesteld; de boedel is van geen waarde; hoofmomber wordt broer Coendert, medemombers Jan Harms Schonewille, Hendrik Stoffers en Jan Jans Schonewille.

 1.1.1.1. Hendrik Alberts Kat(s)
gedoopt 1 november 1744; overleden 7 juni 1833 vermeld in het haardstedenregister van 1774 en 1784 in het Hollandse Rot, is schipper en betaalt 2 gld; woont in 1807 en 1812 op nr A 142; wordt in het register van 1798 vermeld in het Hollandse Rot, oud 54 jaar, schipper, getrouwd en 6 kinderen; bij de volkstelling van 1829 vermeld Hollandsche-Veld 111, Hendrik Alberts Kat, 85 jaar, landbouwer

hij trouwt 1. met

Geertje Jacobs Cattouwgedoopt 11 juli 1751 als dochter van Jacob Hendriks Kattouw en Margien Roelofs: begraven 13 februari 1778


Kind uit dit huwelijk gedoopt:

1. Annigje  01-02-1778; overleden 6 april 1840; trouwt 5 mei 1803 Jan Alberts Bijleveld.


hij trouwt 2. met

Hillechien Jans Schonewillegedoopt 16 oktober 1757 als dochter van Jan Arends Schonewille en Margje Simons Soetebotter; overleden 1 september 1832


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

2. Albert 30-09-1781 bij de volkstelling van 1829 als Kat  vermeld, Hollandsche Veld 98c, 47 jaar, schipper, getrouwd met Annigje Jans de Jonge

3. Margje 18-01-1784; overl. 28-08-1858; trouwt Harm Jans Botter, slachter,

4. Jan 03-12-1786; jong overleden

5. Jan 28-12-1787; overl. 24-02-1843; bij de volkstelling van 1829 vermeld als Kats, Hollandsche Veld 74b, 43 jaar, getrouw met Janna Gerards Koster, 37 jaar;
6. Beekien 17-01-17??; overl. 08-03-1866; bij de volkstelling van 1829 vermeld als Kats, 39 jaar, getrouwd met Hendrik Kiefhorst, 33 jaar, wever;
7. Albertien 08-09-1793; overl. 25-11-1877; zie 1.1.4.3.6.  

8. Arend 05-04-1797; overl. 19-03-1863; bij de volkstelling van 1829 vermeld als Kat, ongehuwd, inwonend bij ouders.

9. Lammert 23-05-1802; overl. 29-06-1842; bij de volkstelling van 1829 vermeld Hollandsche Veld 211, Lammert Kats, 28 jaar,arbeider, getrouwd met  Geertie Jans Klos, 27 jaar, arbeidster;

                                  

     

Op 22 oktober 1779 wordt wegens het hertrouwen van Hendrik als hoofdmomber over Annigje  aangesteld Lubbertus van der Weert en als medemombers Jan Hendriks Kattouw, Lambert Alberts Cat en Arend Jans. Hendrik bezit dan een huis en een vierde deel van een wijk in Hollands Veld plus een erfportie van Geertjes grootouders t.w.Albert Geerts Ram en Aaltje Jans Kok.


Blijkens het register van weerbare mannen van 1811 
is zoon Jan Hendriks Kat geboren 3 december 1786. Vermoedelijk is abusievelijk de verkeerde doopdatum uit het kerkregister overgenomen, n.l.die van de overleden broer. Jan is dan schipper. Albert en Arend gaan verder als KAT, de andere kinderen allen als KATS.

 1.1.1.2. Lambert Alberts Kats
gedoopt 11 oktober 1747; overleden 13 november 1826 vermeld in het haardstedenregister van 1774 als Cats, bezit praam en in 1784,1807 en 1812 als Cats/Jager en schipper; betaalt steeds 2 gld haardstedengeld

hij trouwt 1. op 5 mei 1790 met

Trijntje Stoffers Schonewillegedoopt 25 september 1763 als dochter van Stoffer Harms en Aaltje Jans Smit; begraven 15 september 1796

           
K
inderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Annechien 24-06-1792; overl. 08-12-1874; bij de volkstelling van 1829 vermeld als Kat,37 jaar, gehuwd met Harm Gritter, arbeider, 37 jaar, geboren te Koekange

2. Stoffer 01-03-1795; overl. 24-04-1875; bij de volkstelling van 1829 vermeld als Kats, Hollandsche Veld 205a, 34 jaar, arbeider, getrouwd met Grietje Metselaar, 29 jaar:

                      

hij trouwt 2. met 

Lammechien Alberts Veld; waarschijnlijk een dochter van Albert Jans Veld en Aaltje Roelofs en in

Zuidwolde gedoopt; begraven 7 oktober 1803


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

3. Albertjen 23-12-1798
4. Albert 03-04-1803; overl. 12-02-1879; bij de volkstelling van 1829 vermeld als Kats, Hollandsche Veld 26, schipper, getrouwd met Mettien Metselaar, 26 jaar.

                            

hij trouwt 3 met

Jentje Jansgedoopt 2 juni 1754 als dochter van Jan Berends en Jantje Harms Geuzinga; overleden 9 oktober 1827; zij was eerder gehuwd met Jacob Schaap


Uit dit huwelijk geen kinderen.


Op 24 februari 1798 worden i.v.m. het hertrouwen van 
Lambert met Lammechie Veld mombers aan-gesteld; hoofdmomber Hendrik Cats, medemombers Arend Jans Schonewille, Willem Harms en Jan Stoffers.

Er blijkt ook nog een dochter Beertien te zijn (8 jaar), waarvan de doop niet te vinden is.De boedel bestaat uit 2 klinkies veen op van Oostenswijk, enkele mandelige "hallegies", uitgebreide inventaris o.a. 3 varkens.


Op 4 mei 1804 worden mombers aangesteld over de 2
 onmondige kinderen van Lambert Alberts Kat en wijlen Lammechien Alberts Veld n.l. als hoofdmomber Jan Alberts Veld en medemombers Albert Alberts Veld, Arend Jans Schonewille en Hendrik Kats.

           
Blijkens het register voor weerbare mannen van 1811 is Lambert Alberts Kat geboren 5 oktober 1747.

Volgens het register van 1798 is hij schipper, 56 jaar met 3 inwonende kinderen.

 1.1.4.3. Jacob Jacobs Kats
gedoopt 19 april 1761; overleden 6 december 1840 in het haardsteden-register van 1807 wordt een Jacob Kats als arbeider  vermeld en in 1812 drie, n.l. Jacob Kats op nr A 218 (nieuw A 184), Jacob Kats op nr A 222 (nieuw A 187) en Jacob Jacobs Kats op nieuw nr A 188 : een van deze drie is niet duidelijk; bij de volkstelling van 1829 vermeld als weduwnaar, 67 jaar, arbeider, Hollandsche Veld 186;

hij trouwt met

Trijntien Roelofsgedoopt 12 november 1758 als dochter van Roelof Jans Schonewille alias Oelen Boer en  Grietje Wolters; begraven 7 februari 1804 (foutief in begraafboek vermeld als vrouw van Jacob Jacobs Kattouw)K
inderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Jacob 19-02-1786; verder 1.1.4.3.1.

2. Grietien 11-07-1790; overl. 30-11-1853; bij de volkstelling van 1829 vermeld, getrouwd met Jan Alberts Metselaar, arbeider, 40 jaar;

3. Berend  12-10-1794; overl. 29-03-1864; bij de volkstelling van 1829 vermeld Hollandsche Veld 190a, 34 jaar,  arbeider, getrouwd met Femmigje Grote, 36 jaar.

4. Roelof 03-09-1797; overl. 03-09-1867; bij de volkstelling van 1829 vermeld Alteveer 331, arbeider, 32 jaar, getrouwd met Margje Egberts Zomer;

5. Annichje 07-06-1799; overl. 27-08-1863; bij de volkstelling van 1829 vermeld, getrouwd met Stoffer Harms Schonewille, arbeider, 36 jaar;

6. Jan 27-09-1801; overl. 02-02-1870; trouwt 18 december 1822 Albertien Hendriks Kats (zie 1.1.1.1.7); bij de volkstelling van 1829 vermeld Hollandsche Veld 183b, 27 jaar, arbeider;

                                  

Volgens het register van 1798 is Jacob arbeider, 42 jaar oud, getrouwd en 4 inwonende kinderen.

 

 1.1.4.3.1. Jacob Jacob Kats (Jr)
gedoopt 19 februari 1786; overleden 24 juli 1831; bij de volkstelling van 1829 vermeld Hollandsche Veld 143e, 42 jaar, arbeider;

hij trouwt 3 februari 1808 met

Heiltje Harmsgedoopt 3 november 1784 als dochter van Harm Alberts Schonewille en Annigje 
Hendriks Lunenborg; overleden 20 april 1810;


K
inderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Trijntje 30-10-1808; begr. 20-01-1809 als Trientje.

2. Hijltje 22-04-1810; overl. 07-07-1810, 13 weken oud.


trouwt 2 op 3 mei 1812

Albertje Arends Breidergedoopt 3 oktober 1779 als dochter van Arend Berends Breyder en Hilligje Seinen; bij de volkstelling van 1829 vermeld als zijnde 53 jaar oud; overleden 23 februari 1869;


Kind uit dit huwelijk:

3. Jacob 23-08-1813; overl. 07-03-1869; ongehuwd


Blijkens het register voor weerbare mannen van 1811 
is Jacob Jacob Kats arbeider.

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

124080 bezoekers (166577 hits) sinds 13-9-2016
Powered by webXpress