Kats Hendrik Jans


GENEALOGIE HENDRIK JANS KATS (CATS)

(NAKOMELINGEN KATS,CATS, KAT EN KATER)

 
1. Hendrik Jans Kats
; gedoopt 3 juli 1670 te Rouveen; begraven 16 mei 1724

bij huwelijk j.m. van Rouveen; wordt vermeld in het haardstedenregister in het Westerse Rot van 1710 tot 1723 als Kats of Kater; van 1724 tot 1727 wordt zijn weduwe vermeld en in 1731 als Katers

Griete

hij trouwt 1 mei 1698 Hoogeveen met

Grietien Alberts; j.d. van Hoogeveen; komt juli 1690 met attestatie van Diever(en)


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Albert geen doop; verder 1.1.

2. Jan 15-11-1705

3. Willem 00-06-1708; verder 1.3.
4. Jentien 00-09-1712

5. Geesien 14-04-1715

6. Tijmen 04-07-1717; verder 1.6.


Op 30 november 1710 wordt er een Tijmen gedoopt als zoon van Hendrik Jans en Griete Hendriks. Mogelijk is dit ook een zoon en is Hendriks een abuis.

In mei 1693 trouwt te Hoogeveen Willem Jansen, ook van Rouveen, met Grietje Strax. In juni 1706 laten Willem Kats en Grietje Hansen een dochter Annigje dopen. Deze Annigje Willems Kats is later getrouwd  met Jacob Cornelis. Willem Kats of Cats wordt in het haardstedenregister vermeld van 1704 tot 1706 in het Westerse Rot en van 1707 tot 1733 wordt zijn weduwe aldaar vermeld, eenmaal aangeduid als Stoffen Griete. Zeer waarschijnlijk is deze Willem een broer van onze Hendrik geweest.

Albert Willems Kats, welke 25 december 1733 belijdenis doet, zal een zoon van hen geweest zijn. Hiervan zijn geen verdere nakomelingen (althans als Kats) bekend.

 1.1. Albert Hendriks Kats alias Kater; vermeld in het haardstedenregister van 1728 en 1729 in het Westerse Rot en in 1731 wordt op hetzelfde nummer vermeld Katers Griete; hij is dus in de tussentijd overleden; er werd steeds 1 gld haardstedengeld betaald

hij trouwt met

Grietje Hendriks Belder; gedoopt maart 1705 als dochter van Hendrik Hendriks Beldert en Jantje Roelofs;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Hendrik 02-05-1728

2. Albert  00-08-1731

3. Grietje 10-01-1734

4. Grietje  06-04-1738

 


Per 22 april 1746 worden mombers aangesteld over de onmondige kinderen van wijlen Albert Hendriks Kater en Grietje Hendriks Belder, waarschijnlijk wegens het hertrouwen van Grietje, doch helaas wordt de naam van de nieuwe partner niet genoemd. De boedel is van geen waarde.
Hoofdmomber wordt Jan Sijmen Scholten, medemombers Tijmen Hendriks, Steven Egberts Snippe en

Hendrik Hendriks Beldert.


De in de haardstedenregisters van 1764 en 1774 vermelde weduwe van Albert Kater moet dus een andere zijn, waarschijnlijk de weduwe van Willem Alberts Kater.

 1.3. Willem Hendriks Kats; gedoopt juni 1708; zijn weduwe wordt in 1755 in het Westelijk Rot vermeld; zij betaalde 4 gld haardstedengeld

hij trouwt met

Lammegien Lensen; begraven als weduwe van Willem Kats op 28 juli 1756


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Hendrik 26-09-1734; verder 1.3.1.

2. Lense  23-12-1736

3. Albert geen doop; verder 1.3.3.

4. Annigje geen doop; trouwt Jacob Cornelis van Sloten;

 1.6. Tijmen Hendriks Kats alias Kater; gedoopt 4 juli 1717; wordt vermeld in het haardstedenregister van 1755 en 1764 in het Zuidwoldiger Rot; betaalt 2 gld haardstedengeld; in 1774 woont hij in het Westelijke Rot en is dan armlastig, daar hij geen haardstedengeld hoeft te betalen.

hij trouwt 7 februari 1745 met

Jantien Harms Klo(u)wen;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Hendrik 27-06-1745

2. Annigje 21-07-1748; overl. 24-08-1820; trouwt Barteld Jans

3. Jan 16-01-1752

4. Grietien 12-01-1755; overl. 22-12-1838 als Grietje Tiemens Cater; trouwt Berend Mulder

5. Jan 31-12-1758

Op 13-02-1759 is er een kind van Tijmen Kater begraven.

 

 

 

1.3.1. Hendrik Willems Cats; gedoopt 26 september 1734; niet in het haardstedenregister vermeld;

hij trouwt met

Pietertje Willems (Capteijn); gedoopt 19 januari 1744 als dochter van Willem Geerts Kaptein en Trijntje Jans Koster;  begraven 18 februari 1809.


Kind uit dit huwelijk gedoopt:

1. Willem 02-07-1780


Op 19 mei 1785 wordt Hendrik tot medemomber benoemd over de 3 weeskinderen van Lense Folkers en Lammigje Hendriks Tigelaar.

 1.3.3. Albert Willems Cats; begraven 31 januari 1777; in 1764 en 1774 in het  Westers Rot vermeld;
 betaalt 4 gld haardstedengeld en bezat praam

hij trouwt met

Grietje Pieters Kleine; gedoopt 11 december 1733 als dochter van Pieter Pieters Kleine en Margje Jurriens Kamman; begraven 21 februari 1772;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Willem 28-09-1760; matroos VOC; overl. 19-02-1791 Azië

2. Jan 04-09-1763; jong overleden


Op 27 januari 1777 wordt over de volle wees Willem, zoon van Albert Willems Cats en Grietje Pieters Kleine, als hoofdmomber aangesteld Jurrien Jacobs en als medemobers Wolter Jacobs, Claas Pieters en Jan Hendriks Otten. De boedel bestaat o.a. uit een huis van 3 woningen, bewoond door de overledene, juffrouw van (N)eck en Jan Arends broer, met schuur en hof en enige stukken land.
124082 bezoekers (166579 hits) sinds 13-9-2016
Powered by webXpress