Klunder Geert Harmens

                  GENEALOGIE GEERT HARMENS  KLUNDER

 

        

 

1. Geert Harmens Klunder; vermeld als schipper in het Zuidwoldiger Hoogeveen in de haardsteden-registers van 1691 t/m 1694 op resp. nr 186,182,179 en 174; vermeld als lidmaat der kerk in 1682 als Geert Harmens en Femmigje Jans.

hoogstwaarschijnlijk getrouwd met

Femmigjen Jansde weduwe van Geert Klunder wordt vermeld in de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger Rot van 1704 t/m 1711;


Kinderen uit dit huwelijk bekend (of althans vermoed)
1. Marrighjen geen doop; verder 1.1.

2. Harmen geen doop; verder 1.2.

 1.1. Marrighjen Geerts (Klunder ?)                              
zij trouwt mei 1683 als jonge dochter met

Cornelis Broersjonge man, beiden van 't Hogeveen; wordt in de haardstedenregisters vermeld van het Zuidwoldiger Hoogeveen van 1691 t/m 1694 en in het Zuidwoldiger Rot in 1704 en van 1708 t/m 1711;


Kind uit dit huwelijk bekend:

1. Grietien geen doop 1.1.1.

N.B. De afstamming van Marrigjen van Geert Harmens Klunder is enkel gebaseerd op haar patroniem en op het feit dat de nakomelingen van haar dochter zich later ook Klunder noemen.

Voorzichtigheid is dus wel geboden.   

 

 1.2. Harmen Geerts Klunder;
 geen doop en of begraven gevonden; in de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger Rot van 1694 op nr 175 en van het Zuidwoldiger Rot op nr 159 vermeld van 1704 t/m 1728; zijn weduwe van 1729 tot 1733;

hij trouwt mei 1693 met

Fijgien Jansengeen doop, noch begraven bekend


Kinderen uit dit huwelijk bekend:
1. Margien geen doop; zij trouwt met Arend Jans Hartman; kinderen gedoopt; 1. Mettien 20-05-1734; 2. Mettien 12-06-1735; 3. Harm 21-04-1737; 4. Feijgjen 15-05-1738; 5. Jan 03-04-1740 en Harmen 16-09-1742;

2. Griet geen doop; begraven 18-05-1773; zij trouwt met Jan Tomas; kind gedoopt Fijgjen 08-12-1726.

           

 

 

 

1.1.1. Grietien Cornelis Broersgeen doop, noch begraven bekend

zij trouwt met

Harmannus (ook Mannus) Jans;  geen doop, noch begraven bekend


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Roelof 16-01-1716

2. Marregien 11-08-1717
3. Cornelius 18-05-1721; jong overleden

3. Cornelis 11-06-1724; verder 1.1.1.3.

4. Broer 28-04-1726

5. Roelofjen 23-05-1728

 

 1.1.1.3. Cornelis Hermannus (Klunder); 
gedoopt 11 juni 1724; als Cornelis Hermannus, wever, vermeld in de haardstedenregisters van het Noordsche Rot in 1755, 1764 en 1774 op resp. nr 77, 85 en 105; betaalt de hoogste bijdrage;

hij trouwt met

Femmegjen Alberts; geen doop, noch begraven bekend


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Grietjen 00-03-1748

2. Margien 18-10-1750; begr. 23-01-1810; trouwt Geert Willems Moerhof

3. Roelofje 10-09-1752; trouwt Hendrik Schraa

4. Hermannus 12-01-1755; verder 1.1.1.3.4.

5. Albert 12-01-1755
6. Albertje 25-12-1757

7. Jan 14-12-1760; verder 1.1.1.3.7.

 1.1.1.3.4. Hermannus Cornelis (Klunder)
 gedoopt 12 januari 1755; overleden 25 mei 1827;  vermeld bij de volkstelling van 1797/8 Noordsche Rot nr 770, wever, 42 jaar; in de haardsteden-registers van 1807 en 1812 vermeld op resp. nr C 182 en A 767 als wever;

hij trouwt met

Niesje Lamberts Bazuingedoopt 25 april 1762 te Beilen en geboren 20 april 1762 te Holthe als dochter van Lambert Hendriks Bazuin en Lammigje Jans; bij de volkstelling van 1829 vermeld              Noord 767, landbouwster, weduwe, 62 jaar; overleden 19 december 1835.


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Cornelis 07-08-1785; overl. 10-05-1834; bij de volkstelling van 1829 ongehuwd, wever, 44 jaar, bij zijn moeder inwonende;

2. Lambert Bazuin 18-11-1787; jong overleden
3. Lammigje 14-06-1789; bij de volkstelling van 1829 niet vermeld;

4. Lambert Bazuin 29-04-1792; jong overleden

5. Lambert 05-02-1794; overl. 16-03-1862; bij de volkstelling van 1829 ongehuwd, wever,35 jaar, bij zijn moeder inwonend; later gehuwd met Geertien Stevens Bosman;

6. Femmigje 17-01-1798; overl. 18-01-1865; bij de volkstelling van 1829 vermeld aan boord, 31 jaar, echtgenote van Jan Arends Steen, 28 jaar, schipper;

7. Grietje 21-03-1802; overl. 10-06-1841; bij de volkstelling van 1829 ongehuwd, naaister, 27 jaar, inwonend bij haar moeder; later gehuwd met Albert Knegt;

 1.1.1.3.7. Jan Cornelis Hermannus Klunder
gedoopt 14 december 1760; overleden 18 april 1823;

bij de volkstelling van 1797/8 vermeld Noordsche Rot 753, 38 jaar, schoenmaker, 5 kinderen;

vermeld in de haardstedenregister van 1807 en 1812 op resp. de nummers B 349 en A 781;

hij trouwt 1met

Grietje Hendriks Fluks ; geen doop; dochter van Hendrik Klaas en Luitje Luiten;begraven 15 mei 1788;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Kornelis 06-02-1785; overl. voor 27-09-1788
2. Hendrik 01-10-1786; overl. voor 27-09-1788

3. Hendrik 01-05-1788; vermiste soldaat uit de Franse tijd

4. Luite 01-05-1788; overl. voor 27-09-1788


hij trouwt 2.  blijkens momberprotocol 27 september 1788 met

Annechien Josephs Meyergedoopt 24 februari 1760 te Ruinen als dochter van Joseph Adams de Jonge alias Meijer en Woltertien Harms Boer alias Ehl.


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

5. Cornelis 28-06-1789; vermiste soldaat uit de Franse tijd

6. Joseph Meyer 29-05-1791; jong overleden

7. Woltertien 27-01-1793; bij de volkstelling van 1829 vermeld Schut 499a, 37 jaar, echtgenoot van Albert Kaptein, (welke echter niet vermeld wordt), 3 kinderen;

8. Joseph Meyer 04-01-1795; overl. 02-07-1848; bij de volkstelling van 1829 vermeld als Jozef

Klunder, Schut 485, slachter, echtgenoot van Aaltje Kampman,(moet zijn Aaltje Jans Zegeren), 34    jaar, geboren in Echten; kinderen Jan 11 jaar, Niesje 8 jaar, Annigje 5 jaar en Fenna 1 jaar;

9. Femmigje 23-09-1798; jong overleden

10. Femmigje 27-09-1801; bij de volkstelling van 1829 niet vermeld

 


Momberprotocol van 27 september 1788: 
hoofmomber wordt Hendrik Claas, medemombers Hendrik Harms Koster (in het Pesserveld), Hermannus Cornelis en Geert Willems Moerhof; getuigen Hendrik Harms Boer en Harm Joseph Meyer; in leven is dan alleen nog het kind Hendrik, 20 weken oud; in de boedel is veel onroerend goed.

 

 

 

 

        

                 

124101 bezoekers (166600 hits) sinds 13-9-2016
Powered by webXpress