Koerts Jan (Bos(ch) en Bosman

Genealogie Jan Koerts

waaruit Bos(ch) en Bosman1. Jan Koerts
; is waarschijnlijk van Duitse afkomst gezien de naam Koert en het feit, dat zijn zoon soms Hendrik Jans Poep genoemd wordt;
hij trouwt 3 februari 1703 als j.m van 't Hoge Veen met
Zijtske Eijlders; j.d. van 't Hoge Veen; gezien haar naam van Friese afkomst; wordt in 1755 als weduwe Jan Coerts vermeld in het haardstedenregister van het Zuidwoldiger Rot, op nr 41 en betaalt de hoogste bijdrage; begraven Sijtse Eijlers 11 oktober 1760.


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Grietijn 18-07-1706
2. Koert 25-09-1707
3. Tettien 00-07-1710; jong overleden
4. Tettien 22-11-1713
5. Eijldert 02-05-1717; verder 1.5.
6. Hendrik
 06-03-1720; verder 1.6.
1.5. Eijldert Jans
; gedoopt 2 mei 1717; begraven 25 mei 1792; vermeld in de haardstedenregisters van Zuidwolde in 1754 en 1764 als Eijlert Jans; verlaatsman; doende tapneringe; betaald f. 2-0-0; 
hij trouwt met
Vrouwgien Hendriks; gedoopt 29 augustus 1713 als dochter van Hendrik Hendriks en Jantien Roelofs.


Kind uit dit huwelijk gedoopt:
1. Sijtske 06-04-1744; trouwt met Arend Christiaans Hartman
2. Geertje Eijlders
;geen doop gevonden; ondertrouwt 1766 te Meppel Berend Sterken
3. Annigje Eilderts;
 geen doop gevonden; overl. 05-02-1821 Zwartsluis; trouwt 05-04-1779 te Meppel met Hilbert Hilberts (Kuiper) ged. Nieuwleusen.

 

 

1.6. Hendrik Jans Bosman alias Bos alias Poep; gedoopt 6 maart 1720; overleden voor 27 november 1786; vermeld als Hendrik Bos in het haardstedenregister van 1755 in het Zuidwoldigr Rot nr 40 en als Hendrik Bosman in de haardstedenregisters van hetzelfde rot in 1764 (nr 45), 1774 (nr 51) en 1784 (nr 38); bezit een praam en is waarschijnlijk schipper; betaalt steeds de hoogste bijdrage; hij wordt vele malen tot momber benoemd.
hij trouwt met
Hilligje Berends; gedoopt 23 maart 1721 als dochter van Berend Freriks en Geesien Faken; begraven 25 januari 1788.


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Fake 02-12-1742; jong overleden
2. Sijtske 24-05-1744; trouwt als Sijtske Bos met Jan Klaas Botter Fik.
3. Jan Coerts 13-03-1746; verder 1.6.3.
4. Geesjen 
18-02-1748; jong overleden
5. Grietje 15-03-1750; jong overleden
6. Fake 09-04-1752; verder 1.6.6.
7. Geesje
 03-02-1754; overl. 07-12-1820; trouwt Arent Hendriks Stoter, wordt zowel Geesje Bos als Geesje Bosman genoemd.
8. Berend 29-02-1756; verder 1.6.8.
9. Koert
 29-01-1758;
10. Booy 17-02-1760; verder 1.6.10.
11. Grietje
 15-05-1763; overl. 03-02-1819; trouwt als Grietje Bosman 1 met ds. Hayo Albertus Koning en 2 met Johannes van Rooyen.

 

Momberprotocol 25 februari 1788: eerst overledene Hendrik Jans Bosman, laatst overledene Hilligje Berends Faken; hoofdmomber Jan Hendriks Bosman te Doesburg; medemombers Berend Hendriks Bosman, Booy Hendriks Bosman en Jan Claas Botter Fik; het kind Grietje ged. 15-05-1763 is gehuwd met Ds. Koningh; op zijn verzoek wordt het momberschap op 3 februari 1791 opgeheven.

 

 

1.6.3. Jan Coerts Hendriks Bos(man); gedoopt 13 maart 1746; begraven 1 juli 1806 Zwartsluis; beroep schipper; woonplaats Doeburg. 
hij trouwt met 
Elisabeth Lambertus Hartman; gedoopt 5 juli 1750 als dochter van Lambertus Lambertus Hartman en Aaltjen Jans Troost; overleden 5 janauri 1828 Zwartsluis als wed. van Jan Bosman.Kinderen in Hoogeveen gedoopt:
1. Hilligje 15-06-1777 Hoogeveen; overl. 07-07-1851 Zwartsluis; trouwt 10-05-1795 Meppel Hylke ter Wal (ook Terwal); schipper;
2. Aaltje Jans Bos 25-09-1785 Hoogeveen; overl. 26-07-1849 Zwartsluis; trouwt 04-01-1810 Zwartsluis met Berend Booi Slot; ged. Hoogeveen;
3. Hendrik 04-11-1787 Doesburg; jong overleden
4. Hendrikje 28-03-1790 Doesburg
5. Hendrik Jan ca. 1792 Doesburg; schippersknecht; trouwt 07-12-1816 Zwartsluis Wilhelmina Louiza Boerrichter; geb. 27-01-1790 Zwartsluis d.v. Lucas Hendriks Boerrichter en Sophia Geertruida Wanrooij
4. Elisabeth 25-02-1795 Hoogeveen;  woonplaats Doesburg


Bij de eerste doop wordt vader Bos genoemd, bij de 2e en 4e doop wordt hij Bosman genoemd.

Als momber over de onmondige kinderen van zijn ouders wordt hij zowel in 1788 als in 1791 vermeld als wonende te Doesburg.

 

 

1.6.6. Fake Hendriks Bos(man); gedoopt 13 april 1752; begraven 10 augustus 1786; als Fake Bosman vermeld in het haardstedenregister van het Zuidwoldiger Rot op nr 76 in 1784; betaalt de normale bijdrage;
hij trouwt met
Femmegje Lamberts Hartman; gedoopt 29 september 1754 als dochter van Lambertus Lambertus en Aaltje Jans Troost; overleden 6 december 1823; zij hertrouwt blijkens momberprotocol van 2 april 1791 met Jan Willems Botter.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Hendrik 08-02-1778; trouwt en krijgt kinderen in Zwartsluis. 
2. Lambert 12-08-1781; jong overleden
3. Lambert 30-11-1783; overl. 04-08-1832; bij de volkstelling van 1829 vermeld als Lambert Faken Bosman, de Huizen 575, 40 jaar, schipper,getrouwd met Metje Gerrits de Jonge, 43 jaar; 
4. Hillegje 21-01-1786; overl na 1791

 

Momberprotocol 2 april 1791, wegens het hertrouwen van Femmegien Lamberts Hartman met Jan Willems Botter; hoofdmomber Berend Hendriks Bosman, medemombers Jan Claas Botter Fik, provisioneel i.p.v. Booij Bosman, die absent is, Gerard Koster i.p.v. Lambert Lamberts Hartman, Evert Jans IJsterberg i.p.v. Jan Lambert Hartman; kinderen Hendrik 13 jaar, Lambert 7 jaar en Hillegien 5 jaar; de boedel bestaat uit een huis met hof aan de Zuidwoldiger Sloot, huis met land ten oosten van het Opgaande, enig vee plus een 1/2 aandeel in de verkochte goederen van wijlen Hendrik (Geerts?) Bosman; er wordt een akte van broeder- en zusterschap opgemaakt; bij hun trouwen of op hun 25 jarige leeftijd krijgen elk der 3 kinderen 15 car.gld.

 


 

1.6.8. Berend Hendriks Bosman; gedoopt 29 februari 1756; overleden 26 juli 1826 Slood; vermeld in het haardstedenregister van het Hollandsche Rot op nr 107 in 1784 en in 1807 en 1812 op resp. nr A 128 en A 99 als veenbaas; bij de volkstelling van 1797/8 vermeld in het Hollandsch Rot nr 527, schipper, 43 jaar, getrouwd, 4 kinderen.
hij trouwt 1 met
Grietje Alberts Metselaar; gedoopt 25 juli 1756 als dochter van Albert Arents Metselaar en Engeltje Adams (Smit ?); begraven 12 oktober 1810.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Hilligje 09-12-1781; overl.19-08-1868; bij de volkstelling van 1829 vermeld Hollandsche Veld 99, 47 jaar, getrouwd met Harm Johannes Fransen, 55 jaar, schipper.
2. Albert 09-11-1783; verder 1.6.8.2.
3. Hendrik
 02-08-1786; jong overleden
4. Engeltje 26-07-1789; jong overleden
5. Henderkien 24-02-1793; overl. 24-12-1879 Avereest; trouwt 30-04-1833 Avereest met Albert Sieders, wedn. van Aaltje Zwarts
6. Engeltje 31-01-1796; bij de volkstelling van 1829 niet vermeld;
7. Hendrik 26-06-1799; overl. 04-04-1883; bij de volkstelling van 1829 vermeld Sloot 266, 30 jaar, schipper, getrouwd met Jantien van der Wolde, 23 jaar;

hij trouwt 2 als weduwnaar 16 februari 1812 met
Maria Jacobs Koster; geboren 25 december 1751 Elburg en aldaar gedoopt op 26 december 1751 als dochter van Harmen Jacobs Koster en Marrigje Reijers; wed. van Jan Claas Botter; bij de volkstelling van 1829 vermeld op Slood 354, weduwe, 76 jaar oud, geboren te Elburg; overleden 31 januari 1835.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

 

1.6.10. Booy Hendriks Bosman; gedoopt 17 februari 1760; overleden 26 oktober 1839; vermeld als schipper in het haardstedenregister van het Hollandsche Rot op nr 201 en in 1807 en 1812 op resp. nr B 18 en A 276; betaalt de hoogste bijdrage;bij de volkstelling van 1797/8 vermeld Sloodsche Rot 272, schipper, 39 jaar, 4 kinderen; bij de volkstelling van 1829 vermeld Slood 291, weduwnaar, zonder beroep, 70 jaar; woont in bij zijn schoondochter;
hij trouwt met
Albertje Alberts Metselaar; gedoopt 29 juli 1759 als dochter van Albert Arends Metselaar en Engeltje Adams (Smit ?); overleden 9 januari 1819.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Hendrik 04-04-1784; verder 1.6.10.1.
2. Albert
 26-07-1786; verder 1.6.10.2.
3. Fake
 26-07-1789; jong overleden
4. Engeltien 29-05-1791; jong overleden
5. Fake 19-10-1794; schipper; trouwt 17-12-1815 Hoorn met Hendrina Laarhoven
6. Berend
 22-11-1797; overl. 06-03-1815
7. Engeltien 04-01-1801; overl. 12-12-1871; bij de volkstelling van 1829 vermeld Noord 761, 29 jaar, getrouwd met Jannes Hendriks Boer, 34 jaar, schipper;
8. Hillichje 19-10-1803
9. Albertje 15-03-1807


De kinderen Hillichje en Albertje worden bij de volkstelling van 1829 niet vermeld.

 

 

1.6.8.2. Albert Berends Bosman; gedoopt 19 november 1783; als "smit" vermeld in de haardstedenregisters van 1807 en 1812 op resp. nr B 302 en A 531;
hij trouwt 22 februari 1807 met
Geesje Berends Bremer; gedoopt 20 april 1783 als dochter van Berend Jans Bremer en Klaasje Reints; overleden 17 april 1852 Beverwijk.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt/geboren:
1. Engeltje 13-12-1807; overl. 31-07-1864 Beverwijk; bij de volkstelling van 1829 vermeld de Huizen 542, 22 jaar, getrouwd met Jan Jans Smit, 28 jaar, schipper;
2. Baerend 15-04-1810; overl. 29-06-1881 Beverwijk; trouwt 06-12-1830 Beverwijk Gerritje de Wolf.
3. N.N.
 20-08-1817 (dochter)
4. Grietjen 11-09-1819; trouwt 13-06-1841 Beverwijk Andries Hoeben geb. Nije Haske.
5. Albertus 24-05-1822; overl. 19-11-1877 Beverwijk; trouwt 31-03-1844 Beverwijk als schipper metElisabeth Fiseler.
6 Klaasje
 27-02-1826; overl. 08-08-1829 Beverwijk

 


 

1.6.10.1. Hendrik Booys Bosman; gedoopt 4 april 1784; overleden 23 oktober 1826 in Lemsterland.
hij trouwt 18 januari 1809 met
Annigje Roelofs Klinkien; gedoopt 28 december 1783 als dochter van Roelof Jans Klinkien en Margje Jans Lok; bij de volkstelling van 1829 vermeld Sloot 291, 47 jaar, weduwe; overleden 6 mei 1862.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt/geboren:
1. Mergje 20-03-1807 Spaarndam; overl. 30-05-1890; trouwt 22-12-1829 Jan Kreuzen.
2. Booy
 23-04-1809; schippersknecht; trouwt 13-05-1840 Annechien Gort
3. Roelof
 13-05-1812; overl. 29-04-1881 Broek in Waterland; trouwt 01-04-1843 Jantien Kuik
4. Alberdina
 27-03-1815; overl. 06-04-1904; trouwt 1 op 24-12-1836 Roelof Lenten; 2 op 01-02-1873Stoffer Gort; 3 op 13-03-1886 Jan Vredenborg.
5. Hilligje 23-04-1817; overl. 18-03-1895 Grafhorst; trouwt 05-06-1847 Grafhorts met Aart Dekkergeb. Kampen;
6. Jan 10-11-1819; overl. 02-03-1820
7 Johanna 12-10-1821; overl. 07-11-1896 Vreeswijk; trouwt 1 op 04-07-1846 Pieter Strijker; 2 op 23-04-1873 Jan Rouw; geb. Zwartsluis;
8 Annigje 14-11-1825; overl. 06-02-1912; trouwt 29-04-1848 Roelof Hartman

 

 

1.6.10.2. Albert Booys Bosman; gedoopt 26 juli 1786; vermeld in 1812 in het haardstedenregister op nr A 364; overleden 17 april 1843 Avereest; schipper
hij trouwt 23 november 1809 met 
Elisabeth Teunisse Ymker; gedoopt 26 februari 1786 als dochter van Teunis Egberts Ymker en Margje Jans; overleden 1 november 1839 Avereest.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt/geboren:
1. Booy 09-09-1810; overl. 25-09-1859 Avereest; trouwt Aafje Koops Klunder
2. Thomas
 04-08-1812; overl. 11-03-1876 Avereest; trouwt Beertje Botter geb. Uffelte
3. Hendrik 29-10-1813 Hoorn; overl. 10-04-1838 Zuidwolde; schipper; trouwt 28-12-1836 AvereestJentje Hendriks Everts; geb. Zwartsluis.
4. Margje 05-10-1815 Hoorn; trouwt 17-06-1841 Avereest Hendrik Lublinkhof; schipper van beroep;
5.Barend 19-09-1817 Hoorn A 205
6. Jan 20-09-1817 Hoorn A 206
7. Albertje 20-09-1817 Hoorn A 207 overl. 29-09-1817 Hoorn 0 jaar
8. Albertje 11-08-1819 Hoorn; overl. 28-01-1822 Hoorn 2 jaar oud
7. Albertje 14-07-1823; overl. 03-12-1824 1 jaar oud

124089 bezoekers (166586 hits) sinds 13-9-2016
Powered by webXpress