Kroeskop

 

GENEALOGIE  JAN HENDRIK LUNING
waaruit de familienamen
Luning(e), Thijs, Kroeskop en Martens.

 

 


1. Jan Hendriks Luning; 
geboren en gedoopt te Damme (Westfalen), 29 oktober 1657, rooms-katholiek, zoon van Joan Luningh, keuter te Damme, en Hille Ennekings, welk echtpaar r.k. trouwt op 27 oktober 1646 te Damme;  begraven 6 februari 1725 als Hendrik Luninge; vermeld in het haardstedenregister van 1694 in het Echtens Hoogeveen; hij betaalt de normale bijdrage; blijkens een acte van 10 januari 1706 koopt Hendrik Luninck, man van Geesje Jans, land in het Pesser Legevelt; hij kan niet schrijven, maar ondertekent met een z.g. Handmerk
hij trouwt augustus 1686 als jonge man van Damme met
Geesje Jans; jonge dochter van ’t Hoge Veen; zal de dochter zijn van Aaltjen Martens, die als weduwe januari 1686 hertrouwt met Albert Claessen; haar eerste man en dus de vader van Geesje zal Jan Thijs geheten hebben; of dit een dubbele eigennaam was of dat Thijs een patroniem was, blijft een vraag; Geesje is begraven 20 februari 1725 als de weduwe van Hendrik Leuninge; Geesje doet 8 juni 1695 belijdenis;


Kinderen uit dit huwelijk bekend en in willekeurige volgorde:
1. Annigje Jans Luning geen doop gevonden; begraven 18-10-1768; zij trouwt met Hendrik Klaas Kroezen.
2. Jan Thijs Luning geen doop gevonden; verder 1.2.
3. Marten Jans Luning
 geen doop gevonden; verder 1.3.
4. Beerte Jans  Luning
 geen doop gevonden; begraven 04-11-1757; zij trouwt met Berend Berends Smit.
5. Albert Jans Luning geen doop gevonden;

Daar zowel Jan Thijs als Marten een Albert laten dopen, veronderstellen wij, dat dit een jong overleden broer van hen is geweest, die vernoemd werd naar de stiefvader van Geesje.

Dubbele voornaam:
Dit verschijnsel was in deze streken blijkbaar niet erg bekend en er werd  dan ook raar mee omgesprongen. De kinderen dragen allen het patroniem Jan, doch  hij wordt bij alle andere vermeldingen steeds Hendrik genoemd.  Uit de dubbelnaam van zijn zoon Jan Thijs ontstaat eerst het patroniem Thijs, wat later een familienaam wordt.

 

 

1.2. Jan Thijs Jans Luning; geen doop; begraven 19 september 1724 als Jan Tijs ; op dezelfde datum betaalt de weduwe van Jan Tijs begraafgeld voor 2 kinderen; dit zal een ongedoopte " kraam-tweeling” zijn geweest; hier is dus blijkbaar niet de moeder, maar de vader " in de kraam  gebleven”.
hij trouwt met
Jantje Egberts (Ymker); geen doop;  begraven 30 juni 1763; waarschijnlijk is Jantje nog twee maal hertrouwd ; Jantien Egberts en Jacob Freriks laten november  1731 een Gebbechien dopen en Jantie Egberts en Roelof Roelofs Kamp laten 4 december 1734 een Geesjen en 22 november 1739 een Woltertien dopen; momberprotocollen zijn echter niet gevonden;


Kinderen uit dit huwelijk  gedoopt:
1. Jan 16-04-1716; verder 1.2.1.
2. Albert
 30-08-1722; verder  1.2.2.


Momberafrekening 3 februari 1748:
Hoofdmomber Marten Jans Luning en medemombers Jan Echberts en Egbert Jans Ymker (wegens ouderdom niet aanwezig en vervangen door Jan Winters) rekenen af met Jan Jans de oudste zoon en Albert Jans; zonen van wijlen Jan Thijs; Jan en Albert kunnen niet ondertekenen.
1.3. Marten Jans Luning alias Kroeskop; geen doop; begraven 18 december 1773 als Marten Kroeskop; vermeld in de haardstedenregisters van het  Zuidwoldiger Rot in 1755 en 1764 onder resp. nr 138 en 160 als Marten Croeskop, bezit een praam en betaalt de hoogste bijdrage;
hij trouwt met
Willemke Roelofs; geen afkomst met enige zekerheid vast te stellen; begraven 20 maart 1764 als Willemtje, de vrouw van Marten Croeskop;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt; 
1. Aaltje 14-05-1724
2. Jan 20-05-1725; verder 1.3.2.
3. Roelof Martens
 12-10-1727
4. Albert 00-11-1731; jong overleden
5. Albert 22-05-1735; verder 1.3.5.
6. Jan Hendrik
 30-05-1737; verder 1.3.6.


Bij de doop wordt de vader meest Marten Jans genoemd, doch bij kind 5 Marten Jans Luning en bij kind 6 Marten Jans Kroeskop;


Roelof Martens Croeskop is april 1783 hoofmomber over de kinderen van zijn broer Albert en 24 januari 1769 medemomber over de kinderen van Tjakke Jans Vierkant en Grietje Boussard; hij zal ongehuwd gebleven zijn of een kinderloos huwelijk gehad hebben, want in de kerkboeken is niets van hem te vinden; hij wordt als Roelof Croeskop , praam, in 1774 vermeld in het haardstedenregister van het Zuidwoldiger Rot onder nr 188 en betaalt de hoogste bijdrage;In 1740 wordt er in het register van het Pastoorsgeld van het  Pesserveld vermeld Croescops Gese, vrijgezel, half geld; of zij de Geesje Martens is, die 25 juli 1760 begraven wordt of de in de haardstedenregisters van 1764 en 1774  in het Noordsche Rot onder resp. nr 17 en 18 genoemde weduwe Geesje Martens, die geen bijdrage betaalt, is onduidelijk. Zij zou ook de dochter kunnen zijn van Jan Hendriks Luning.  Die zou dan ook al het alias Croeskop gebruikt moeten hebben, terwijl mogelijk hierdoor verklaard wordt, dat we bij de kinderen geen vernoeming van Geesje kunnen vinden .
 

1.2.1. Jan Thijs Luning; gedoopt 16 april1716; begraven 27 maart 1761; vermeld in de haardstedenregisters van het Noordsche Rot de weduwe van Jan Thijs Luning in 1764, 1774 en 1784 (nr 121, 143 en 112), bezit praam en betaalt de hoogste bijdrage
hij trouwt met
Geesje Andries Veldman; gedoopt 11 augustus 1720 als dochter van Andries Hendriks Veldman en Annichjen Harms;        


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Jan Thijs 22-09-1743; verder 1.2.2.1.
2. Andries
 12-12-1745; 
3. Lammigje 19-05-1748; overl. 17-09-1821 als Lammigje Thijs; trouwt Derk Martens Blokzijl
4. Egbert 17-05-1750; jong overleden
5. Annegien 27-08-1752; jong overleden
6. Egbert 25-08-1754
7. Harm 31-07-1757; verder 1.2.1.7.
8. Annegien
 04-05-1760

 

De vader noemd zich afwisselend bij de doop Jan Jansen Thijs als ook Jan Thijs.
1.2.2. Albert Jans Thijs Luning; gedoopt 30 augustus 1722; vermeld in het haardsteden-register van 1774 in het Noordsche Rot als Albert Jans Thijs; betaalt de normale bijdrage;
trouwt blijkens momberprotocol van 13 april 1748 met
Jantje Willems Bening(e); weduwe van Jan Harmens Warmels; gedoopt 28 januari 1714 Emmen als dochter van Willem Beninge, met attesstatie uit Noortbarge of Emmen op 12 april 1737.


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Lammegien 26-01-1749
2. Willem 09-07-1752; jong overleden.
3. Willem 25-08-1754

Van dit gezin is later niets terug te vinden in Hoogeveen.
1.3.2. Jan Thijs Marten; gedoopt 20 mei 1725;
hij trouwt met
Lammegien Pieters; geen afkomst bekend.


Kind uit dit huwelijk gedoopt:
1. Geertruit Jans 13-07-1760; begraven wordt 2 april 1802 Geertruid Martens, maar of dat deze is ?

Er is ook van dit gezin, noch als Luning, noch als Martens, noch als Kroeskop later
iets terug te vinden in Hoogeveen.
 

1.3.5. Albert Martens Croeskop; gedoopt 22 mei 1735; overleden voor 1783;
vermeld in het haardstedenregister van 1774 in het Zuidwoldiger Rot onder nr 87, bezit een praam en betaalte de hoogste bijdrage;
hij trouwt met
Neeltien Alberts (Fyten); gedoopt 10 juli 1735 als dochter van Albert Hendriks Fyten en Hendrikje Berents ten Kaat; overleden voor 1783


Kinderen uit dit huwellijk gedoopt:
1. Willemtje 23-07-1769
2. Albert 13-09-1770 ged. te Deventer
3. Hendrikje 27-09-1772
4. Marten 06-08-1775; overl. voor 1783


Momberprotocol 21 april 1783 over volle wezen;
Hoofdmomber wordt Roelof Martens, medemombers Hendrik Martens en Hendrik
Hans Flobbe (die eerst per 22 januari 1787 de eed aflegt);
Pupillen: Willempje 15 jaar, Albert 13 jaar en Hendrikje 11 jaar.

Van al deze drie kinderen is later niets terug te vinden in Hoogeveen.
 

1.3.5. (Jan) Hendrik Martens (Kroeskop); gedoopt 10 mei 1737; vermeld als Hendrik Martens Croeskop in de haardstedenregisters van het Hollandsche Rot in 1764 (nr 88), 1774 (nr 106) en 1784 (nr 93), bezit praam en betaalt de hoogste bijdrage;  bij de volkstelling van 1797/98 vermeld Hollandsch Rot 542, Hendrik Martens, oud-schipper, 60/62 jaar, getrouwd;
hij trouwt met
Leentje Hendriks Zwarts; gedoopt 18 augustus 1737 als dochter van Hendrik Roelofs en Griete Harmens;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Marten 22-02-1761; jong overleden
2. Grietje 25-07-1762; overl. 28-03-1847; trouwt 2 volgens momberprotocol van 10 juni 1793 als weduwe van Willem Hermannus met Hendrik Geerts Kort, weduwnaar van Femmigje Jans Padding; 
3. Willemtje 13-06-1764; vader noemd zich Jan Hendrik Martens
4. Hendrik 01-06-1766; verder 1.3.6.4.
5. Willem
 24-09-1769
6. Marten 27-10-1771; verder 1.3.6.6. 

 

Kinderen van Hendrik Martens Kroeskop begraven: 12 juli 1768 en 5 maart 1770      1.2.1.1. Jan Jans Thijs Luning; gedoopt 22 september 1743; vermeld als Jan Thijs Lunenborger (vergissing ?) bij de volkstellingen van 1797/98 Noordsche Rot 807, schipper, 55/57 jaar, gehuwd, 3 kinderen (beneden 18 jaar) en inwonende zoon Jan Thijs Lunenborger Jr, 16 jaar ??, schipper;
hij trouwt blijkens momberprotocol van 11 april 1777 met
Wichertje Alberts Timpe; gedoopt 23 februari 1744 als dochter van Albert Hendriks Timpe en Grietje Jacobs Olde; weduwe van Berent Jans Clos;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Jan Thijs 15-11-1778; verder  1.2.1.1.1.
2. Geesje 24-03-1782; bij deze doop wordt vader Jan Jans Thijs genoemd;
3. Albertje 06-02-1785; bij deze doop heet de vader Jan Jans Thijs Lunink;

Gezien het aantal kinderen, dat bij de  volkstelling van 1798 wordt genoemd zou er nog een kind geboren moeten zijn; hiervan is echter geen doop te vinden; behalve van Jan Thijs is van de andere kinderen niets terug te vinden in Hoogeveen;

In het momberprotocol van 11 april 1777 wordt Wichertje ook Wytze genoemd, die hertrouwt met Jan Jans Thijs, ook wel genoemd Jan Thijs Lunink.

 1.2.1.7. Harm Jans Thijs; gedoopt 31 juli 1757; overleden 13 februari 1821 als Harm Jans Thijs; bij de volkstellingen van 1797/98 vermeld als Harm Thijs, Noordsche Rot 686, arbeider, 30/36 ! jaar, getrouwd, 1 kind.
hij trouwt met
Albertien Alberts Winkel; gedoopt 15 mei 1757 als dochter van Albert Coerts Winkel en Pietertjen Jacobs Capitein.


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Jan Ties 19-05-1793; niet vermeld bij de volkstelling van 1829;
2. Albert 04-05-1800; overl. 25-08-1872 ; hij trouwde 14-08-1819 met Harmina Uneken, geboren 15-02-1797 te Dalerveen; bij de volkstelling van 1829 vermeld als Albert Harms Tijs, Krakeel 853, 28 jaar oud, zonder beroep, gehuwd;
1.3.6.4.  Hendrik (Hendriks) Martens; gedoopt 1 juni  1766; overleden 14 december 1812; niet in de haardstedenregisters of bij de volkstellingen van 1797/8 vermeld;
hij trouwt met
Roelfien Harms Lijster; gedoopt 16 december 1767 als dochter van Harm Hendriks Lijster en Hendrikje Jansen; overleden voor 1812;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Lena 21-04-1793; bij de volkstelling van 1829 vermeld als Helena Martens,  Molendijk 410, 36 jaar, gehuwd met Jan Berends Otten, 36 jaar, schipper;
2. Hendrikjen 03-04-1796; bij de volkstelling van 1829 niet vermeld, noch als Martens, noch als Kroeskop, noch als Luning;         
1.3.6.6. Marten Hendriks Kroeskop; gedoopt 27 oktober 1771; overleden 16 oktober 1843  te Meppel, 74 jaar als Marten Hendriks Kroeskop; vermeld als Marten Hendriks, 21/24 jaar, schipper, inwonend bij zijn ouders, bij de volkstelling van 1797/98;
hij trouwt met; proclamatie datum 25 augustus 1799 te Meppel
Trijntje Egberts Broekhuizen; geboren te Meppel als dochter van Egbert Broekhuizen en Trijntje Berents; overleden 11 februari 1848 te Meppel


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt/geboren: waarbij de vader steeds Marten Hendriks wordt genoemd:
1.Hendrik 05-01-1800
2. Trijntje 07-04-1802
3. Lena 07-10-1804; overl. 13-08-1817 te Meppel als Leena Kroeskop;
4. Egberdina 03-08-1806 te Meppel 
5. Egbert 26-12-1808 te Meppel
6. Grietje 10-11-1810 Amsterdam
7. Willem 28-07-1812 te Haarlem
8. Jan 27-07-1816 Meppel

 

Marten Hendriks, die in Hoogeveen nooit als Kroeskop vermeld werd, is de grondlegger van de uitgebreide familie Kroeskop in Meppel.
1.2.1.1.1. Jan Thijs Luning; gedoopt 15 november 1778; overleden 29 augustus 1832 Ambt Ommen; beroep schipper. 
hij trouwt 12 februari 1809 met
Hendrikje Freerks Koster; gedoopt 2 december 1778 als dochter van Freerk Harms Koster en Geesje Jans Kaptein; overleden 3  augustus 1860 Avereest.


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt/geboren:
1. Wichertje 17-09-1809
2. Geesien 24-10-1811
3. Jan Luiningen 04-11-1814 in de Kurremurre
5. Jan 19-08-1817
6. Jantje 16-04-1821 Ambt Ommen

124109 bezoekers (166608 hits) sinds 13-9-2016
Powered by webXpress