Schokker Harmen Arents

Genealogie Harmen Arents Schokker

  

1. Harmen Arents Schocker; wordt als Harmen Arents, Harm Schokker en Harm Arents Schokker vermeld in de haardsteden-registers van het Zuidwoldiger Rot op nr 34 van 1712 t/m 1733 en op nr 38 in 1755 en betaalt steeds de hoogste bijdrage; als ledematen der kerk aangenomen op 25 december 1714 Harm Arents en zijn vrouw Machtelt Jans;
hij trouwt 23 april 1702 als j.m. van 't Hogeveen met
Maghteld Jan(ne)s; j.d. van ’t Hogeveen


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt;
1. Mergijn 04-07-1706
2. Arent 00-01-1708; verder 1.2.
3. Jannes 22-06-1715;  van hem zou de doopinschrijving van 14 april 1743 kunnen zijn: Magcheltien, dochter van Johannis Harmens en Jantien Jans; van dit echtpaar is verder niets te vinden;

 

 


1.2 Arend Harmens Schokker alias Bakker;
 gedoopt januari 1708; begraven 11 maart 1785 als Arent Bakker alias Schokker; vermeld in de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger Rot in 1764, 1774 en 1784 op resp. nr 42, 47 en 36 als Arent Harms Schokker, bezit een praam en is dus waarschijnlijk schipper, betaalt steeds de hoogste bijdrage; de naam Bakker is bij hem dus geen beroepsaanduiding, maar een bijnaam.
hij trouwt met
Jantien Klaas (Kleinmeijer); gedoopt september 1711 als dochter van Klaas Willems en Mergien Berents; begraven 12 december 1794 als weduwe van Arend  Bakker

 

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Margjen 31-10-1734; overl. 18-05-1816; bij volkstelling van 1797/8 vermeld op nr 270 als Margje Bakker, 66 jaar, spinster, weduwe van Jan Wolters Giethoorn (moet zijn Jan Volkerts). Margje wordt ook Schokker genoemd.
2. Maggeltie 02-10-1737; overl. 19-08-1809; trouwt Koendert Jans Scholten ged. 28-02-1736, overl. 21-01-1823.
3. Lijsbet 27-09-1739; jong overl.
4. Lijsbet 05-08-1742
5. Klaas 13-12-1744; verder 1.2.5.
6. Margien 08-10-1747; begr. 31-01-1805; trouwt 1 Govert Harms, trouwt 2 op  09-04-1803 Hendrik Harms Booij
7. Harmen 27-09-1750; begr. 27-04-1758 of 06-05-1761
8. Jans 13-05-1753; verder 1.2.8.

 

Bij de doop der kinderen wordt alleen bij nr 6 Margien, de vader Arent Schokker genoemd, bij de andere alleen Arent Harmens.

Op 21 april 1753 wordt Arend Schokker medemomber over de 2 onmondige kinderen van wijlen Freerk Jacobs Olde en Femmigje Klaas.

Op 29 april 1757 wordt Arent Harms Schokker hoofdmomber over de 7 onmondige kinderen van wijlen Aaltje Klaas en Fake Berends Kleine.

Op 19 januari 1795 vindt er een momberstelling plaats, die niet geheel duidelijk is. Als eerste  overledene wordt vermeld Claas Arends Schokker en als tweede Jantien Claas. De kinderen zijn Elsje 16 jaar en Lijbegien 19 jaar, beiden kinderen van  Claas Arends Schokker. De meerderjarige erfgenamen zijn Govert Harms en Coendert Jans Scholten, schoonzoons van Jantien Claas en zwagers van Claas Arends Schokker. Het betreft een testament van 13 juli 1791, waarin het vruchtgebruik aan Jantien Claas, maar het blote eigendom aan de kinderen wordt vermaakt.

Wat de kinderen van Claas Arends Schokker, die dan immers nog leeft, hier mee te maken hebben  is volstrekt onduidelijk. Verder is het niet duidelijk, dat er maar 2 van de overige kinderen erfgenaam zijn. Als hoofmomber wordt benoemd Freerk Arends Salomons, oomzegger. Als naaste verwanten worden nog genoemd Roelof Veningen (gehuwd met Hilligje Klaas Kleinmeijer), Berend van Sloten (gehuwd met Aaltien Freerks Veeningen) en Jan Geerts Bakker (familierelatie ook volstrekt onduidelijk).

Zou dit te maken kunnen hebben met de "grasvelligheid" van Klaas ? (zie bij 1.2.5.)

De vermelding van Claas Arends Schokker moet in elk geval op een verschrijving berusten. Dat de beide kleinkinderen erven kan een slimme zet zijn om de schuldeisers buiten de deur te houden.

 

 

 

1.2.5. Klaas Arends Schokker; gedoopt 13 december 1744; overleden 27 november 1811;  vermeld als Klaas Schokker in de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger Rot in 1774 en 1784  op resp. nr 42 en 33 en in 1807 op nr A 36, is het Holandsch Rot. Klaas heeft het financieel blijkbaar niet zo goed gedaan, want 6 juli 1789 wordt hij als momber over het kind van wijlen Lambert Freerks Kleine en Fijgien Maat vervangen wegens "grasvelligheid". Hij was dus failliet;
hij trouwt 26 september 1773 met 
Mette Elisabeth Freriks Kleine; gedoopt19 mei 1746 als dochter van Frerik Berents Kleijne en Elsien Lamberts Hartman; overleden 6 januari 1808


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Arent 21-08-1774; begr. 03-09-1774
2. Arent 01-10-1775; jong overleden
3. Elsje 04-10-1778; overl. 16-02-1832 Coevorden; trouwt 1 op 19-10-1803 Coevorden Gerrit Christian de Reijger, wedn. van Anna Landvars; trouwt 2 op 30-04-1809 Coevorden met Hendrik Scheerman.
4. Jantje 02-06-1782; jong overleden
5. Elisabeth 11-12-1785; overl. 28-12-1846 Gasselte; trouwt 05-11-1809 Dalen met Adrianus Verheul, geb. Delft wedn. van Engeltje Baggerman  

 

Blijkens het momberprotocol van 19 januari 1795 leven dan alleen nog Elsje en Lybechien (Elisabeth); In het begraafboek vinden we 3 sept.1774 en 11 april 1788 kinderen van Klaas Arends Schokker begraven. Bij de volkstelling van 1797/8 wordt op nr 553 Hollandsch Rot, vermeld Klaas Arends Bakker, 57 jaar, arbeider, 1 kind. Dit moet onze Klaas wel haast zijn, maar dan klopt de leeftijd niet en moet er ook nog een kind na 1795 overleden zijn. Klaas werd tot momber benoemd over het kind van wijlen zijn zuster Margje Arends Schokker en Govert Harms. Bij de volkstelling van 1829 is van de kinderen niets te vinden.

 

 

 

1.2.8. Jan(nes) Arents Schokker;  gedoopt 13 mei 1753; overleden 29 augustus 1821 vermeld in de haardsteden-registers van het Pesserveld op nr 6 in 1784 en op nr C 114 en A 699 in 1807 en 1812; arbeider van beroep; bij de volkstelling van 1797/8 vermeld op nr. 841 van het Pesserveld, 45 jaar, weduwnaar, 4 kinderen, arbeider,  inwonend zoon Berend, 21 jaar, arbeider.
hij trouwt 1 op 1 januari 1775 met
Femmigje Berents Boer; gedoopt 24 november 1754 als dochter van Berend Roelofs Boer alias Hutten en Grietje Jans Troost; begraven 6 november 1797.

 

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Arent 16-08-1775; overl. voor 17-05-1800
2. Berent 03-08-1777; verder 1.2.8.2.
3. Harm 10-10-1779; jong overleden
4. Roelof 28-10-1781; jong overleden
5. Jantje 22-06-1783; leeft nog op 17 mei 1800, maar bij de volkstelling van 1829 niet meer vermeld
6. Harm 30-10-1785; verder 1.2.8.6.
7. Roelof 16-12-1787; overl. 14-01-1819 ongehuwd
8. Grietien 27-06-1790; begr. 20-06-1791
9. Jan 22-04-1792; overl. 22-08-1873; bij de volkstelling van 1829 vermeld op Noord 699, 37 jaar, arbeider, getrouwd met Grietje Jans de Jonge , 34 jaar.
10. Grietien 08-06-1794; begr. 30-06-1801

hij trouwt 2 blijkens momberprotocol van 17 mei 1800 als Jan Arends Schokker, met
Grietien Jans;
 weduwe van Derk Derks Bosman in het Pesserveld;


Uit dit tweede huwelijk geen kinderen bekend.


Als hoofmomber wordt 17 mei 1800 benoemd Berend Jans Boer (tantezegger van Femmigje), Koendert Jans Scholten (zwager), Klaas Arents Schokker (broer) en Jan Berends Klos (stiefvader van 3 tantezeggers en naaste buur) er wordt een akte van kindschap gesloten;

 

 

 

1.2.8.2. Berent Jans Schokker; gedoopt 3 augustus 1777; vermeld in het haardstedenregister van 1812 op nr A 97 als Berent Schokker; bij de volkstelling van 1829 Krakeel 865, 51 jaar, beroep schipper.
hij trouwt 1 op 26 maart 1811 met
Annigje Jannes Thalen; gedoopt 19 november 1786 als dochter van Johannes Thijs Thalen en Elsjen Hendriks Flobbe; overleden 14 april 1825.

 

Kinderen uit dit huwelijk geboren;
1. Johanna 06-02-1812; overl. 24-01-1813
2. Femina 03-1201813; trouwt 1 Johannes Vos en 2 Steven Bremer
3. Johannes 29-05-1816; trouwt Aaltje Gort
4. Jannes 28-04-1819; overl. 25-07-1886 Zuidwolde
5. Elsje 05-05-1822; trouwt Fredrik Fieten
6. Grietje 09-04-1825; trouwt Harm Gort               


hij trouwt 2 op 6 mei 1827 met
Vrouwgien Hogezand; gedoopt 8 juli 1787 als dochter van Klaas Lourens Hogezand en Hilligje Willems; overleden 14 januari 1856.

 

 

 

1.2.8.6 Harm Jan(ne)s Schokker; gedoopt 30 oktober 1785; overleden 3 juli 1845, vermeld in het haardstedenregister van 1812 op nr A 725;
hij trouwt 1 op 24 maart 1811 met
Niesje Arents Hartman; gedoopt 15 oktober 1786 als dochter van Arent Lamberts Hartman en Wubbegje Andries Veldman; overleden 14 augustus 1825.

 

Kind uit dit huwelijk gedoopt/geboren:
1. Femmegien 16-09-1811; trouwt 14-11-1834 Ambt Ommen met Andries Morsink
2. Wubbina 28-01-1815; trouwt Hermannus Jans Diphoorn
3. Jantje 25-07-1817; overl. 04-07-1848 Avereest.
4. Johannes 15-02-1820;
5. Arend 27-09-1822; overl. 09-04-1845 ongehuwd
6. Harm 26-04-1825; trouwt Hendrikje Schonewille

 

hij trouwt 2 op 8 januari 1826 met;
Geesje Blokzijl; gedoopt 11 mei 1783 als dochter van Derk Martens Blokzijl en Lammigje Jans Thijs; overleden 28 augustus 1856.

 

Kind uit dit huwelijk:
7. Lammigje 28-12-1826; overl. 27-03-1884; trouwt Lambert Booij

 

Bij de volkstelling van 1829 wordt Harm Jans Schokker vermeld op Noord 723, landbouwer, 43 jaar; hij is dan gehuwd met Geesje Derks Blokzijl, 54 jr. 7 kinderen.

78436 bezoekers (104588 hits) sinds 13-9-2016
Powered by webXpress