Veuger

 

                      GENEALOGIE GEERT JANS VEUGER

 

 

 

1. Geert Jans Veugerblijkens trouwacte zoon wonende op 't Hooge Echtenerveen in 1669


Kinderen van hem bij een onbekende vrouw:


1. Hendrik geen doop; verder 1.1.

2. Peter geen doop; verder 1.2.

                 

 

1.1. Hendrik Geerts Veuger; wordt op inwonerslijst van 4 maart 1678 vermeld als Henrick Geerts Voeger; hij ondertekent met een handmerk, wordt als schipper vermeld in het Zuidwoldiger Hoogeveen in 1691 en 1692, in 1693 en 1694 in het van Echtens Hoogeveen, van 1704 tot 1708 in het Hollandsche Rot, terwijl aldaar in 1710 en 1711 zijn weduwe wordt vermeld;


Kinderen van hem bij een onbekend vrouw:

1. Andries geen doop; verder 1.1.1.

2. Geert geen doop; verder 1.1.2.

 

 


1.2. Peter Geerts Veuger

trouwt 24 juli 1669 te Staphorst met

Clasien Arentsdochter van Arent Reynts op Staphorst;


Kinderen van dit echtpaar bekend uit een momberprotocol van 1687, waarbij broer Hendrik 
(nr 1.1.) tot momber wordt benoemd, evenals Reynt Arents, broer van Clasien.


1. Geertje geen doop; trouwt in 1692 met Jannes Jansen Kuik, weduwnaar van Hendrikje Alberts.    2. Geert geen doop; verder 1.2.1.

 

 

1.1.1. Andries Hendriks Veuger

hij trouwt 16 februari 1712 te Meppel met

Hendrikje Alberts Kuinder; zij trouwt 2. in 1735 te Meppel met Hendrik Claes van den Berg; woonplaat Dinxterveen, wedn. van Jentje Lamberts;

Nageslacht te Meppel;
 

1.1.2. Geert Hendriks Veuger; vermeld in de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger rot in 1708 op nr 2 (betaalt 4 car.gld haardstedengeld), van 1712 tot 1716 in het Hollandsche rot nr 88 ( 4 car.gld), van 1717 tot 1725 op nr 94 (2 car.gld) en van 1728 tot 1733 op nr 32 (1 car.gld); hij is dus wel steeds in welvaart achteruitgegaan.

hij trouwt 25 maart 1708 als jonge man met

Jantje Alberts Knapper(t)jonge dochter van Albert Hendriks Knapper; zij doet 25 september 1712 belijdenis en is begraven 27 augustus 1727


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Albert 00-07-1709;

2. Hendrik ? 18-10-1711; verder 1.1.2.2.

3. Aaltien 00-12-1714; begr. 28-11-1786; trouwt Harmen Andries Veldman (ged.07-02-1717, begr. 06-12-1793).

4. Hendrikien 19-09-1717; overl. ca 1742; trouwt Klaas Reynders (ged.25-04-1717, begr. 14-04-1791); Klaas hertrouwt Hendrikje Hendriks.

5. Jan 15-12-1721; jong overl.

6. Jan 16-01-1724

7. Jantien 17-11-1726

 

 1.2.1. Geert P(i)eters Veuger; 
vermeld in de haardstedenregisters van 1706 tot 1716 in het Hollandsche Rot op nr 98 en van 1717 tot 1733 aldaar op nr 95; wordt regelmatig daar Geert Peters Fortien genoemd; wordt 25 december 1698 lidmaat der kerk

hij trouwt 26 februari 1699 als jonge man met

Trijntien Willems; jonge dochter; wordt 9 april 1694 lidmaat der kerk


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Willem geen doop; verder 1.2.1.1.
2. Klaasje geen doop; lidmaat 16-04-1724; laat uit haar huwelijk met Otte Arends 4 kinderen dopen;
Pieter Veuger 30-08-1733; Trijntien 24-07-1735, Albertien 30-03-1738 en Arentien 24-01-1740;

3. Hillegien 00-08-1705; lidmaat 25-12-1727; trouwt Willem Hendriks Moerhof

4. Geertien 13-05-1708; lidmaat 25-12-1727; trouwt w.s. Peter Roelofs    

5. Berent 27-04-1714

6. Aaltien 17-04-1718

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2. Hendrik Geerts Veuger; gedoopt 18 oktober 1711, begraven 1 februari 1792; wordt als medemomber vermeld 2 maart 1762 over het kind van zijn zwager Jan Jan Smit, als hoofdmomber op

26 januari 1767 bij een afrekening inzake Remmelt Luinge en als getuige bij het hertrouwen van zijn    zwager Jan Jans Smit 6 juni 1770; 9 januari 1756 rekent hij als hoofdmomber af met zijn zwager Reynder inzake de boedel van zijn vader, terwijl hij na het overlijden van zijn zuster Hendrikje (getrouwd met Klaas Reynders) ook tot hoofdmomber benoemd wordt; hij wordt als schipper vermeld in de jaren 1755, 1764, 1774 en 1785 in het Wester Rot;

hij trouwt met

Aaltien Jans van Hesselingegedoopt 1 april 1714 als dochter van Jan Geerts en Hillegien Jans; lidmaat 25 december 1734   


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Jan 22-01-1736; verder 1.1.2.2.1.

2. Geert 21-06-1739; overl. 24-02-1830 Meppel; schipper; trouwt te Meppel met Alida van Urk; hun dochter Alida ged. 16-03-1781 Meppel overl. 27-02-1830 Meppel; trouw 06-06-1804 Meppel met Jan Veuger ged. 13-11-1784 Meppel als zoon van Pieter Veuger en Geesje Broekhuizen; overl. 31-10-1847 Den Helder.

3. Albert 09-09-1742; trouwt 18 februari 1770 te Koekange met Roelofje Klaas

4. Hillegien 25-07-1745

5. Johannes 15-12-1748; verder 1.1.2.2.5.

6. Hendrik 15-10-1752

7. Jacobus 21-12-1755

 

 1.2.1.1. Willem Geerts Veuger; 
geboren voor 1707; overleden voor 1748

hij trouwt met

Aaltien Hendriks Lunenborg(er)gedoopt 2 september 1714 als dochter van Hendrik Hendriks Lunenborger en Susanna Geugjes; zij hertrouwt met Aaldert Klaas Gort; ondanks dit tweede huwelijk is er geen momberprotocol te vinden;


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Geert 07-10-1736; verder 1.2.1.1.1.

2. Hendrik Lunenborg 03-08-1738

3. Peter 27-11-1740

4. Peter 03-02-1744

5. Stoffer 05-12-1745

 

 

 

 

 

1.1.2.2.1. Jan Hendriks Veuger; gedoopt 22 januari 1736, overleden 5 april 1820 vermeld in de haardstedenregisters van 1774, 1784, 1807 en 1812 in het Westelijk Rot als schipper; vermeld bij de volkstelling 1797/98 als schipper, 64 jaar, 2 kinderen; inwonende ongehuwde zoon Hendrik, 34 jaar; adres Westers Rot 110

hij trouwt met

Yda Albertsgeboren in 1736 te Wanneperveen als dochter van Albert Bartelds en Ydechien Willems; overleden 14 oktober 1814 (78 jaar).


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
1. Hendrik 06-01-1765  verder 1.1.2.2.1.1.

2. Alberdina 11-12-1771; overl. 15-08-1846; ongehuwd

3. Albert 10-12-1775

4. Aaltje 25-04-1779


Op 4 oktober 1768 wordt begraven kind van Jan Veuger 
(waarschijnlijk een ongedoopt, levenloos kind).

 

 


1.1.2.2.5.J(oh)annes Hendriks Veuger
gedoopt 15 december 1748; overleden 23 juni 1828; vermeld in het haardstedenregister van 1784 in het Hollandsche Rot 219 (betaalt 2 car.gld.); bij de volkstelling van 1797/98 vermeld als schippersknecht, 49 jaar, weduwnaar, 2 kinderen

hij trouwt met

Aaltje Koerts Slot; gedoopt 14 april 1748 als dochter van Koert Jans Slot en Annigje Arents Snort; begraven 15 januari 1788;

 

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Hendrik 04-05-1779 te Kampen; verder 1.1.2.2.5.1.

2. Koert Slot 13-08-1780

3. Jacob 22-09-1782             

4. Arent 14-04-1786; overl. 28-07-1863; trouwt 28 februari 1818 met Alberdina Ehl; blijkens de volkstelling 1829 en is arbeider;

5. Jan 16-01-1788  overl. 27-01-1829; trouwt 8 mei 1819 met Annigje Jans Botter


 Op 31 maart 1789 wordt er een kind van Jannes Veuger begraven.

 

 

 

 

 

1.2.1.1.1.Geert Willems Veuger; gedoopt 7 oktober 1736; overleden 12 juni 1814 in haardsteden-register van 1807 en 1812 vermeld als arbeider, bij de volkstelling van 1797/8 echter als schipper, 62 jaar, 1 kind en een inwonende oudere zoon Willem, 19 jaar, schippersknecht; adres Noordsche Rot 804

hij trouwt met

Susanna Hendriks Wijkman; gedoopt 10 februari 1737 als dochter van Hendrik Hendriks Lunenborg alias Wijkman en  Elisabeth Hilberts; overleden 10 januari 1816


Kinderen uit dit huwelijk gedoopt, waarbij de vader
 steeds enkel als Geert Willems vermeld wordt:

1. Hendrik 31-08-1766; jong overl.

2. Hendrik 02-10-1768; overl. 11-04-1848; in haardstedenregisters van 1807 en 1812 als schipper vermeld; bij volkstelling 1829 vermeld als schipper, wonende  Krakeel 818, 58 jaar oud; 
trouwt Mettien Hendriks Nijmeijer; gedoopt 06-02-1769 Dwingeloo als dochter van Hendrik Jans Nijmeijer en Gebbegje Jans Iebinge; overl, 16-04-1841;

3. Aaltien 29-08-1773 overl. 13-12-1846; trouwt 08-12-1805 met Meyne Jans, wedn. van Susanna Hendriks Vos; bij volkstelling van 1829 vermeld als weduwe, 56 jaar oud, landbouwersche.

4. Willem 14-07-1776; overl. 26-11-1859; trouwt 1 november 1817 met Trijntje Kattouw, ged. 23-11-1788; bij volkstelling 1829 vermeld 52 jaar, schipper

 

 


1.1.2.2.1.1. Hendrik Jans Veuger;
 gedoopt 6 januari 1765; overleden 21 september 1852 in het armwerkhuis; beroep arbeider; bij de volkstelling van 1829 wordt hij op Schutstraat 491 vermeld als gehuwd, 64 jaar, arbeider; zijn vrouw wordt echter niet vermeld,hij woont bij zijn ongehuwde zuster Alberdina in;
hij trouwt 29 december 1801 Zwartsluis met

Johanna Elisabeth Hoeksveld; veehoudster; 1781  Amsterdam als dochter van Jan Hoeksveld en Hendrikje van Minnen; overleden 22 december 1853 te Zwartsluis als Johanna Hofeld; 72 jaar

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt te Zwartsluis
1. Jan 17-02-1802 get. Hilligje Hendriks; overl. 09-12-1890 Zwartsluis; trouwt Zwartsluis met Jantje Eikelboom;
2. Hendrikje 31-05-1807 get. Annigje Wildeboer


Ze zijn dus niet officieel gescheiden, maar hebben tot zijn dood wel als gescheiden van tafel en bed geleefd.

 

 

 

 

 

 

 
1.1.2.2.5.1. Hendrik Jan(ne)s Veuger; gedoopt 4 mei 1779 te Kampen (blijkens overlijdensakte); overleden 16 december 1841; vermeld in de haardstedenregisters van 1807 en 1812; bij volkstelling van 1829 vermeld als schipper, 50 jaar, weduwnaar, met nog 5 inwonende kinderen; adres Het Haagje nr 60;
hij trouwt 14 juni 1807 met

Grietje Jans Booi; (in de trouwklapper abusievelijk als Grietje Jans Boer vermeld); gedoopt 17 maart 1782 als dochter van Jan Geerts Booy en Jantje Jans Pieters; overleden 3 juli 1824


Kinderen voor 1812 gedoopt uit dit huwelijk:

1. Jannes 11-11-1807; overl. 13-04-1884; trouwt Klaasje Bremer

2. Jan 04-10-1809; overl. 12-07-1866; trouwt Klaassina Grutter
3. Alida 28-03-1812
4. Johanna 02-07-1814; overl. 22-08-1817
4. Koert 26-10-1816; overl. 24-12-1871; trouwt Grietje Smand

           

 

 


78446 bezoekers (104598 hits) sinds 13-9-2016
Powered by webXpress